Psychofarmaca in de woonzorgcentra (opvolgvraag)

23 januari 2024

In september 2021 stelde gemeenteraadslid Carl De Decker een vraag over het gebruik van psychofarmaca in de woonzorgcentra. In 2017 ging het project ‘Samen op weg naar minder’ effectief van start. In dit project was wzc De Vijvers één van de zes pilots. Enkel bij het wzc Zonnebloem werd de opstart door corona uitgesteld en werd dit voorzien in de loop van 2022. 

Oorspronkelijk kende het gebruik van psychofarmaca een daling van 59 % naar 38 % als globaal cijfer, in 2018 kon er verder afgebouwd worden naar 33 % als globaal cijfer. Een cijfer waar u best trots op was. 

Maar toen kwam corona en gingen de woonzorgcentra in lockdown. Dit was een heel zware periode voor alle bewoners. Ondanks de enorme inzet van al het personeel, werd er vastgesteld dat er een stijging van psychofarmaca was voor die periode en dan vooral antidepressiva. 

In september 2021 kon men stilletjes aan in de woonzorgcentra terugkeren naar het leven van voor de corona-crisis. U was er toen van overtuigd dat het psychofarmaca-gebruik opnieuw  zal dalen als het project opnieuw volop kan ingezet worden. 

Vraag:
Is er ondertussen een gevoelige daling te merken in de woonzorgcentra?
Is het wzc Zonnenbloem ingestapt in het project?
Graag had ik een overzicht van de cijfers bekomen van het gebruik psychofarmaca in 2021, 2022 en 2023. 

Het volledige overzicht vindt u hier.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info