Sportarena Tolhuis

2 februari 2024

Gemeenteraadslid Veli Yüksel kreeg zowel van buurtbewoners als van gebruikers vragen over de toekomst van Sportarena Tolhuis.

Vraag:
Wat zijn de vooruitzichten op korte en lange termijn voor Sportarena Tolhuis?
Wordt er overwogen om de sporthal te verhuizen? Zo ja, op welke termijn en naar waar?
Wat zou er in dat geval in de plaats komen van de sporthal?
Blijven de sportfaciliteiten voor de huidige gebruikers gegarandeerd? Wat met buurtverenigingen die gebruik maken van de sporthal?
Welke investeringen staan er gepland voor sporthal Tolhuis, zowel op korte als lange termijn? Zijn er werken die zich in de nabije toekomst opdringen?

Antwoord:
Farys heeft geen plannen om de sporthal te verhuizen.

De bezetting en de gebruikers van de sporthal wijzigen niet.

Vorig jaar werd tijdelijk en gedeeltelijk gebruik gemaakt van de sporthal door de buurt, voor verschillende initiatieven. Mits de nodige afspraken met Farys en afhankelijk van de vrije momenten, zijn zo’n voorstellen altijd bespreekbaar.

Tijdens de huidige legislatuur zijn verschillende investeringen uitgevoerd, zoals een duurzame relighting, het opschuren van de vloer en een grondig herstel van de dakdichting.

Via conditiestaatmetingen zal ook voor de toekomst een potentieel investeringsprogramma worden voorbereid. Hierbij wordt ook gekeken naar ingrepen in verband met toegankelijkheid, energienormen enz.

Een volgende bestuursploeg kan dan gefundeerde keuzes maken voor nieuwe investeringen.

Sofie Bracke
Schepen van Sport, Stad Gent

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info