Luchtinfoborden

28 september 2009
Ondanks er stappen in de goede richting worden gezet, zal niemand ontkennen dat Vlaanderen nog steeds kreunt onder de luchtvervuiling en ook Gent ontsnapt daar niet aan.

Om het Gentse publiek te sensibiliseren en automobilisten bewust te maken van de luchtverontreiniging en hun bijdrage daaraan stel ik me de vraag of het niet interessant zou zijn om, naar het voorbeeld van enkele andere steden, op enkele kritieke plaatsen te voorzien van ?luchtinfoborden?. Deze borden geven de concentratie aan vervuilende stoffen weer en visualiseren door middel van een groene of rode ?smiley? de globale luchtkwaliteit. Misschien bestaat zelfs de mogelijkheid dit te integreren in de dynamische borden van het nieuwe verkeersgeleidingssysteem dat het stadsbestuur voorziet.

Mijn concrete vraag is dan ook:
Is het stadsbestuur bereid de mogelijkheid van luchtinfoborden verder te onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Ik wil het zeker onderzoeken, maar dan wel in het kader van het globaal luchtkwaliteitplan dat in opmaak is en waarvoor we een opdracht hebben gegeven aan DTV Consultants. Want dergelijke borden kunnen zeker zinvol zijn, maar ze zijn volgens mij alleen maar zinvol als er maatregelen kunnen genomen worden. Want alleen maar slecht nieuws melden, heeft in mijn ogen niet zoveel zin. Dus wanneer er een mogelijkheid is om daar maatregelen aan te koppelen, dan wil ik dat zeker overwegen. E?n van de belangrijkste maatregelen bij slechte luchtkwaliteit is natuurlijk het beperken van het automobielverkeer en ik hoop dan ook dat ik niet alleen voor die borden maar ook daarvoor uw steun zal mogen krijgen op dat moment.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.