Vertraging heraanleg Korenmarkt

28 september 2009
Tijdens de zomervakantie hebben we via de pers kunnen vernemen dat de aangekondigde afwerking van de Korenmarkt niet, zoals eerst werd voorzien, in november maar pas ten vroegste in maart 2010 zal plaatsvinden.

De vertraging van de werken vloeit naar verluidt voort uit het feit dat de nieuwe stenen voor de Korenmarkt niet allemaal tegelijk in Gent kunnen zijn.

Dat de werken enkele maanden vertraging oplopen brengt niet alleen extra hinder met zich mee, waarschijnlijk is hier ook een kostenplaatje aan verbonden.

Concreet heb ik dan ook volgende vagen voor het stadsbestuur:

  • Is de levering van de nieuwe stenen de enige reden van de opgelopen vertraging en was dit niet vooraf in te schatten bij het opstellen van de initi?le timing?
  • Is er reeds een raming gemaakt van de eventuele meerkost die het stadsbestuur door deze vertraging heeft opgelopen? Zo ja, hoeveel bedraagt deze, wie is hiervoor aansprakelijk en worden door het stadsbestuur enige stappen ondernomen om deze meerkost te verhalen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

De vertraging door de levering van de stenen is uitsluitend te wijten aan de aannemer zelf, die eigenlijk laat ons maar zeggen heel lang heeft getalmd met het zoeken naar de juiste steen. Hij had dan wel stenen gevonden, maar dat waren niet de juiste. De eigenlijke bestelling van de stenen door de aannemer is met een paar maanden vertraging kunnen gebeuren. Dat maakt dat natuurlijk die stenen dan ook later kunnen worden geleverd.

In het bestek was de timing correct opgegeven, maar goed. We hebben de aannemer hier verschillende keren voor aangemaand ?n hem zelfs ook in gebreke gesteld. Maar goed, hij heeft dan uiteindelijk in juni de juiste stenen gevonden en heeft ze dan kunnen bestellen. Op die moment hebben we dus inderdaad gevraagd aan de aannemer om een nieuwe planning op te maken, zodanig dat de einddatum van het deelgebied 1 niet in het gedrang komt. Met andere woorden, om op uw vraag te antwoorden, er is geen meerkost voor de stad aan verbonden en de Korenmarkt zal weliswaar pas in maart herbetegeld zijn, maar dat betekent niet dat er een algemene vertraging is op de afwerking van het eerste deelgebied.

Met andere woorden, deelgebied 1 zal af zijn conform de oorspronkelijke in het bestek voorziene datum, voor de Gentse Feesten 2010. Dus deelgebied 1 was Korenmarkt, Cataloni?straat, Veldstraat, Sint-Niklaasstraat en een stukje Braunplein (het straatgedeelte).

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.