Plaatsen van afvalkorven bij tijdelijk haltes

26 oktober 2009
Wanneer er nood is aan tijdelijke haltes van de Lijn, bijvoorbeeld bij wegenwerken, plaatst men signalisatiepalen maar geen afvalkorven. Het gevolg is zwerfvuil, voornamelijk blikjes en dientengevolge ongemakken voor de aangelanden.
  • Behoort het niet bij het vergunnen van de tijdelijke haltes, het plaatsen van afvalkorven op te leggen?
  • Is het aan de Lijn, aan de Stad, Ivago of aan de contracthouder van het openbare stadsmeubilair die te plaatsen?
  • Waarom gebeurt deze evidentie niet?
  • Naar verluidt heeft men geen strategische voorrraad van dergelijke afvalkorven?
  • Kan men dan geen afvalkorven gebruiken zoals ingezet bij feestelijkheden?

Frank Wijnakker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is zo dat tijdelijke haltes geplaatst worden door De Lijn en hiervoor moeten geen vergunningen worden afgeleverd, dus wij kunnen daar geen verplichtingen in opleggen, aangezien De Lijn daarvoor geen vergunning van de stad nodig heeft.

Het is wel zo dat er bij De Lijn inderdaad geen procedure bestaat om IVAGO te verwittigen wanneer ze een halte verplaatsen. Het is zo dat bij het plaatsen van langdurige tijdelijke haltes dat dan wel overleg wordt gepleegd met de VTA, maar bijvoorbeeld het element afvalkorven wordt door De Lijn nooit meegenomen. Ik zal dan ook aan De Lijn vragen om hier in de toekomst wel overleg rond te plegen met uiteraard IVAGO. IVAGO die moet instaan voor dan het plaatsen van tijdelijke afvalkorven, omdat de contracthouder van het straatmeubilair de afvalkorven plaatst vast in de grond. Voor tijdelijke afvalkorven komen zijn dus niet in the picture.

IVAGO kan tijdelijke afvalkorven plaatsen, maar wel rekening houdend met twee elementen. Er moet ten eerste een vrije doorgang blijven voor de voetgangers van minstens 1,20 meter en er mogen ook geen korven worden gehangen aan de haltepalen. Dat is onderdeel van een overeenkomst tussen De Lijn en IVAGO.

Dus dat is eigenlijk een beetje een antwoord globaal op de eerste drie vragen die u hebt gesteld.

Dan wat betreft de strategische voorraad. De voorzitter van IVAGO is hier aanwezig, maar men heeft mij gezegd dat er een logistieke fout is gemaakt bij IVAGO waardoor er eenmalig geen korven voorradig waren. In principe is er bij IVAGO altijd een voldoende grote voorraad korven in stock.

Voor wat betreft het gebruik van de afvalkorven bij feestelijkheden, dat zijn geen afvalkorven van de stad maar van IVAGO. Daar, mijnheer Wijnakker, moet ik u meegeven dat inderdaad die vrije doorgang van 1,20 meter natuurlijk moet gegarandeerd blijven en daar waar er geen plek is om ze ? waar er door het plaatsen van die grote tijdelijke afvalkorven onvoldoende vrije doorgang zou zijn, dat er dan geen worden geplaatst.

Maar u hebt in ieder geval een punt. Ik geef mee dat De Lijn in het vervolg met IVAGO toch contact neemt voor tijdelijke afvalkorven aan tijdelijke haltes.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.