Subsidies voor dakisolatie

26 oktober 2009
Iets meer dan een jaar geleden keurde de gemeenteraad het subsidiereglement voor het aanbrengen van dakisolatie en isolerende onderdaken goed. Ik stel vast dat nogal wat aanvragen worden afgekeurd.

Vooral in oudere woningen lijkt het vaak niet evident om, zonder aanpassingswerken aan de dakconstructie, te voldoen aan de opgelegde isolatiewaarden of -dikte.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Hoeveel Gentenaars hebben de subsidie al aangevraagd, hoeveel werden hiervan principieel goedgekeurd en hoeveel konden na uitvoering van de werken ook effectief uitbetaald worden?
  • Wat zijn de meest voorkomende redenen voor het afkeuren van de aanvragen?
  • Heeft het stadsbestuur zicht op de verhouding renovatie/(ver)nieuwbouw projecten waaraan de subsidie werd toegekend?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Sinds het in voege treden van het subsidiereglement, werden bij onze Milieudienst als 940 aanvragen voor isolatie en/of het plaatsen van een onderdak, want het is niet altijd gelijktijdig ingediend. Dus 940 aanvragen.

Daarvan werden er 700 dossiers reeds behandeld. Niet alle dossiers worden eerst principieel goedgekeurd. Dossiers waar bij de aanvraag reeds een factuur bij zit, die kunnen meteen behandeld worden voor uitbetaling, gedeeltelijke uitbetaling of afkeuring.

Van die 940 dossiers volgende cijfers:

  • 130 dossiers werden volledig afgekeurd;
  • 314 dossiers werden geheel of gedeeltelijk uitbetaald;
  • 362 dossiers staan nog open, ofwel omdat er nog geen factuur is ingediend, ofwel omdat het dossier nog niet kon behandeld worden.

Voor 2007 staan er nog 84 dossiers open en daar hebben de mensen heel recent een brief gekregen om dringend hun betalingsaanvraag in te dienen. Daarvoor hebben ze nog tijd tot 27 november van dit jaar, van 2009. Diegene die niet reageren tegen dan, daarvan worden de dossiers afgesloten. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze destijds dat aangevraagd hebben, maar het uiteindelijk niet uitgevoerd hebben.

Wat zijn nu de meest voorkomende redenen voor het afkeuren van de aanvragen? Daarvoor moet je een verschil maken tussen weigeringen voor onderdak en weigeringen voor isolatie. Weigeringen voor onderdak, daar geven wij subsidies voor winddichte onderdaken.

Winddichte onderdaken zijn dikker dan niet-winddichte onderdaken, 2 tot 8 centimeter dikker, omdat ze zogenaamde tand- en groefverbindingen hebben. Die zorgen ervoor dat dit onderdak volledig winddicht is. Het weigeren van een subsidie gebeurt meestal omdat er zo geen tand groefsysteem werd gebruikt. In het subsidiereglement wordt duidelijk aangegeven dat dit verplicht is. Bij de ontvangstmelding, en dat is toch wel belangrijk voor informatie naar de burger, wordt ook meegegeven welke merken van onderdaken de enige beschikbare zijn. Ik ga ze hier niet noemen, maar dat zijn een reeks merken die beschikbaar zijn en dat wordt bij de ontvangstmelding gezegd. Dus men moet ??n van die merken gebruiken.

Wat zijn de redenen voor de weigering van isolatie. Wij geven alleen maar subsidie voor het plaatsen van 18 centimeter isolatie. Dat is iets dikker dan Eandis voorschrijft, maar dat is bewust. Het type isolatiemateriaal is ook verplicht, verschillend voor een plat en voor een hellend dak. De voornaamste reden is onvoldoende dikke isolatie en soms een keer het gebruik van een verkeerd materiaal.

Dan vraagt u ook nog of we zicht hebben op de verhouding tussen aanvragen voor renovatie of vernieuwbouw. Neen, we hebben daar geen zicht op, om de eenvoudige reden dat in het subsidiereglement geen onderscheid wordt gemaakt en dat dit dan ook niet gevraagd wordt, dus we weten dat niet.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info