Brooddozenactie

22 september 2009
Vorig jaar stelde ik in deze commissie de vraag over het herhalen van de brooddozenactie op school, waarbij leerlingen van het eerste leerjaar bij het begin van het schooljaar een gratis brooddoos ter beschikking werd gesteld.

Alvorens hierover een standpunt in te nemen moest worden nagegaan hoeveel kinderen nog zilverpapier gebruiken en zou er tevens worden gepolst waarom kinderen in het secundair onderwijs minder warme maaltijden nuttigen dan in het basisonderwijs.

  • Is dit bijkomend onderzoek inmiddels gevoerd?
  • Zo ja, wat was het resultaat?
  • Zo nee, wat is hiervoor de reden?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De schepen licht toe dat naar aanleiding van de vraag die mevrouw Bracke stelde op de commissie Onderwijs van 16 september 2008, een onderzoek op de basisscholen werd verricht. Hieruit bleek dat in het kader van het MOS-project, waaraan al onze scholen deelnemen, een degelijke inspanning werd gedaan om enkel brooddozen te gebruiken bij zelf meegebrachte maaltijden.

Kinderen die over geen brooddoos beschikten, kregen er een gratis van de school. Er stelde zich wel een probleem met "vergeten" brooddozen. De scholen werkten dan ook een actieplan uit, waarbij per klas de brooddozen in een ?curver? worden bewaard. Deze curver wordt 's middags naar de refter gebracht en weer terug naar de klas. Bij het einde van de lessen wordt er door de leerkracht op toegezien dat de brooddozen in de boekentassen worden gestopt. Het gebruik van zilverpapier is hierdoor zeer beperkt gebleven, en wordt soms nog enkel opgemerkt bij vb. meegebrachte pita's (die dan wel ook in een brooddoos wordt meegebracht).

Wat het secundair onderwijs betreft is er een verschil tussen de eerste en de tweede graad. In sommige scholen is het verplicht dat leerlingen van de eerste graad op school blijven. Daar wordt er meer warm gegeten op de school. Op de Hotel- & Bakkerijschool en de Wingerd moet men blijven eten. Eens in de tweede graad gaan de leerlingen meer weg en hebben we geen zicht op wat ze eten. Op het Secundair Kunstinstituut worden geen warme maaltijden gegeven daar er weinig of geen vraag is. Veel van onze scholen zijn ?centrumscholen?. De stad is natuurlijk aantrekkelijk om eens buiten te gaan. Er is navraag gedaan waarom leerlingen niet op school blijven eten. Op het Instituut Bert Carlier werd vooral het financi?le aspect aangegeven als reden.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.