Omleiding Korte Meer

23 november 2009
Op donderdag 4 november 2009 gingen de werken van start in de Schouwburgstraat. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken worden de werken in fasen uitgevoerd.

Op 9 november is de tweede fase gestart: de sporen op het kruispunt Kouter-Zonnestraat-Korte Meer worden vernieuwd en het kruispunt wordt ook heraangelegd. Deze fase brengt een nieuwe verkeerssituatie met zich mee. Het verkeer komende van de Brabantdam via de Kouter kan de Zonnestraat niet meer in en wordt omgeleid via de Korte Meer en de Volderstraat om zo via het Francois Laurentplein opnieuw in de Brabantdam te komen. Zo ontstaat een lus die in de spits en tijdens het weekend voor een ware verkeersknoop zorgt met zeer veel hinder voor de automobilisten. Daarenboven is deze omleiding slecht aangekondigd waardoor men in zonder het te weten in deze lus terecht komt.

Daarom mijn volgende vragen:

  • Is mevrouw de Schepen op de hoogte van dit probleem en is ze akkoord deze situatie onmiddellijk bij te sturen?
  • Zoniet, zal er op zijn minst gezorgd worden voor een veel betere signalisatie zodat automobilisten weten dat ze deze omleiding alleszins moeten vermijden?

Stefaan Noreilde
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het klopt dat ik op de hoogte was van de slecht aangeduide omleiding naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Zonnestraat ? Korte Meer ? Kouter. We hebben dan ook onmiddellijk aan de VTA gevraagd om toch te bekijken of de aannemer daar inderdaad de nodige en correcte signalisatieborden had geplaatst.

Er was ook gevraagd om voor de omleiding toch misschien ook eens te evalueren en te kijken of er geen andere mogelijkheden waren.

Er is ondertussen al heel veel gebeurd in de loop van vorige week. De aannemer is ook aangespoord geworden om genoeg signalisatie te plaatsen en correcte signalisatie te plaatsen. Ik heb begrepen dat ondertussen het ??n en het ander al is aangepast. Heel belangrijk is ook op 20 november, vorige week vrijdag eigenlijk in de voormiddag, is beslist om toch een kortere omleiding te voorzien door de Verlorenkost open te stellen in de twee richtingen, zodanig dat er een kortere omleidingsweg is voor de diegenen die komende van Brabantdam, Vogelmarkt over de brug willen zijn, in de Gebroeders Vandeveldestraat willen zijn. Zij kunnen nu eigenlijk via de Kortedagsteeg, Bagattenstraat en dan over de Verlorenkostbrug, zo langs Coupure Rechts, via de Iepstraat enzovoort toch aan de Gebroeders Vandeveldestraat geraken.

Het zou op dit moment al toch heel wat moeten verbeterd zijn. De aannemer zou vandaag op zijn minst alle noodzakelijke bijkomende signalisatieborden moeten hebben geplaatst. Ik heb zelf aan de Dienst Wegen gevraagd om ter hoogte van de Kouterdreef ook twee paaltjes te verwijderen, wat in de loop van vorige week ook is gebeurd, omdat het indraaien daar dan gemakkelijker werd.

Er zijn tal van maatregelen genomen om te maken dat het toch iets vlotter verloopt. Normaal gezien op zaterdag 5 december zal het kruispunt weer volledig worden opengesteld. Het is momenteel aan het uitharden. Men heeft mij gezegd dat de sporen er liggen, maar het is beton en dat moet uitharden. Maar op 5 december zou alvast het kruispunt daar weer moeten worden opengesteld, waardoor de as Kouter-Zonnestraat richting Gebroeders Vandeveldestraat weer open zal gesteld worden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info