GSM Masten in scholen

8 december 2009
Vorige week vernamen we via de pers dat in en rond nogal wat Vlaamse scholen gsm-masten zouden staan die een te hoge straling uitzenden. Wetenschappers zijn het welliswaar nog niet helemaal eens over de gevolgen van niet-ioniserende straling op korte termijn, maar vermits over de mogelijke effecten op lange termijn nog geen uitspraken kunnen worden gedaan lijkt het me niet meer dan logisch dat we in deze het voorzorgsprincipe blijven toepassen.

Vooral wat kinderen betreft gaan steeds meer stemmen op dat deze stralingen wel degelijk gezondheidsproblemen zouden kunnen veroorzaken op lange termijn. Dat er ook in scholen gsm-masten zouden worden geplaatst is dan ook verontrustend, maar heeft blijkbaar alles te maken met de jaarlijkse vergoeding die operatoren betalen voor het plaatsen van hun masten.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen voor het stadsbestuur:

  • Zijn er in Gentse scholen van het stedelijke net gsm-masten aanwezig?
  • Zo ja, welke inkomsten genereert de aanwezigheid van deze masten en zijn deze inkomsten wel noodzakelijk?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Er zijn geen scholen noch budgetten. De stad Gent en Stedenbouw adviseren altijd negatief indien er aanvragen zijn van operatoren in de omgeving van de school.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info