Ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel door project Sofa

25 januari 2010
In 2009 werden vijf internationale architectenbureaus geselecteerd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel in het kader van het project Gent Sint Pieters. Het gaat om zone A. Dit is de zone het dichtste bij het station.

De wedstrijd heeft betrekking op een ontwerp van inrichtingsplan voor 100.000 m? ?n om een schetsontwerp voor een eerste kantoorgebouw (+/- 40.000 m? vloeroppervlakte), nl. het gebouw waar het VAC zal worden gevestigd. De 4 andere gebouwen binnen deze zone werden door Project Sofa niet betrokken in deze architectuurwedstrijd. Het winnende ontwerp zou begin dit jaar worden bekendgemaakt. Eind 2010 kan de bouw van het VAC dan starten.

Daarbij heb ik de volgende vragen aan de heer Burgemeester:

  • Is de keuze van het winnende architectenbureau reeds bekend? Zo ja, welk bureau en zoniet, wanneer wordt de bekendmaking verwacht?
  • Is de timing voor de start van de bouw van het VAC nog steeds haalbaar?
  • Hoe zal de ge?nteresseerde burger kunnen kennis maken met het winnende ontwerp? Zal er in opvolging van uw antwoord op mijn vraag in 2007 voor deze zone een 3D-simulatie worden ontwikkeld? Zo ja, zal men dit ontwerp in het infopunt Gent-Sint Pieters kunnen komen bekijken en wat is de timing?
  • Zijn er voor de vier andere gebouwen reeds investeerders gevonden? Zo ja, wat zal de invulling van deze gebouwen zijn? Hoe voorziet men hiervoor eenzelfde kwaliteitsbewaking als deze door andere architectenbureaus worden uitgevoerd? Wat zijn de afspraken hierover met Project Sofa?

Stefaan Noreilde
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Ik wil erop wijzen dat Sofa een samenwerkingsverband is tussen Eurostation en Euro Immo Star die beiden filialen zijn van NMBS-holding. De Stad is hier dus in geen enkele manier bij betrokken. Wij hebben bijgevolg ook geen enkele inbreng in de keuze van het winnende architectenbureau. Volgens onze informatie (we hebben ons bevraagd) zal Sofa tegen eind februari het winnende architectenbureau bekendmaken.

Voor wat de communicatie met de omgeving betreft, is het de bedoeling dat Sofa, van zodra het winnende project bekend is, een persconferentie organiseert, met daarbij ook een tentoonstelling van het winnende ontwerp, samen met de ontwerpen van de vier andere architectenbureaus die geselecteerd werden. Uiteraard zal ook de klankbordgroep moeten ge?nformeerd worden, dat spreekt vanzelf.

Inzake de 3D-simulaties hangt het van de architecten af, vanaf welk moment zij hun ontwerp voldoende afgewerkt achten om hun gegevens ter beschikking te stellen van onze 3D-specialisten, die terzake echt specialisten zijn, dat heb je vorige week ook wel gezien. Er is daar een demonstratie geweest die echt aantoont dat het een buitengewoon goed instrument zal zijn om in de toekomst bouwvergunningen enzovoort te bekijken.

Op uw overige vragen moet ik u helaas het antwoord schuldig blijven, aangezien wij daar niet bij betrokken zijn, maar ik zal uw vragen overmaken aan Sofa, en van zodra ik hier een antwoord op ontvangen heb, zal ik het u doorsturen.

Dani?l Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info