Nieuw lokaal fiscaal pact

16 februari 2010
Eind 2008 sloot de Vlaamse Regering een fiscaal pact met de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Tegen een aantal voorwaarden nam Vlaanderen daarbij 100 euro schuld per inwoner over van de steden en gemeenten.

Begin deze maand is in het Vlaams Parlement een resolutie ingediend met als doel het sluiten van een tweede lokaal fiscaal pact met de steden en gemeenten.

Concreet heb ik dan volgende vragen:

  • Hoe staat u als schepen van financi?n tegenover het sluiten van een eventueel nieuw fiscaal pact?
  • Is u al bekend wat een nieuw pact zou kunnen betekenen voor de schuldenlast van de Stad Gent?
  • In welke richting wordt gedacht waar het gaat om de besteding van de middelen die vrijkomen bij het sluiten van een nieuw fiscaal pact?

Sami Souguir
Fractievoorzitter Open Vld Gent

Antwoord:

Ik sta positief tegenover een nieuw fiscaal pact, mocht dit er komen, want het is uiteraard nog niet zover. Dit zou voor de stad, voortgaande op de cijfers zoals die hier worden voorgesteld, tot 34.000.000 ? aan schuldafbouw kunnen betekenen, ongeveer een 7% van de uitstaande schuld. Dit zou dus een 2 ? 2.500.000 ? aan budgettaire ruimte opleveren in de gewone dienst. Er is natuurlijk nog niet gesproken over de eventuele besteding, dit is nogal voorbarig, maar ik denk dat er ongeveer op dezelfde manier zal geredeneerd worden als bij het eerste pact: werken aan verdere structurele schuldafbouw en aan het versterken van de pensioenstelsels, niet alleen het pensioenfonds, maar ook de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar pensioenen, wat de grootste uitdaging is.

Christophe Peeters
Schepen van Financi?n, Facility Management, Sport en Haven

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info