OCMW Gent bestrijdt digitale kloof

25 maart 2007
Het OCMW Gent richt een fonds op ter bestrijding van de digitale kloof. Dit fonds zal gespijsd worden door Soroptimist International - Afdeling Gent. Deze serviceclub voor vrouwen organiseert hiervoor diverse benefietacties. Het eerste evenement vindt plaats zondag 25 maart vanaf 15 uur op de locatie van Eskimo aan de Wiedauwkaai.

Dat de digitale kloof een realiteit is, blijkt onder meer uit wetenschappelijk onderzoek, of het nu gaat om het bezit van een pc of om toegang tot internet. Uit het Dimarso-onderzoek van 2004 blijkt dat 2 op 3 Vlamingen (68%) thuis over een pc beschikt. Hetzelfde percentage van de respondenten (67%) heeft ook toegang tot internet, d.i. thuis, op het werk, bij vrienden of op school. 82% van de respondenten in de hoogste sociale groep heeft een pc waarvan 80% met een internetverbinding. In de laagste sociale groep gaat het om respectievelijk 37% en 36%. Dezelfde redenering gaat op volgens het opleidingsniveau. Van de personen met een diploma van hoger onderwijs, heeft 82% thuis een pc, terwijl 83% internettoegang heeft (inclusief op het werk). Deze cijfers dalen al tot 34% en 70% voor mensen met een diploma van middelbaar onderwijs. Wat de generaties betreft, blijkt de leeftijd van 50 jaar een belangrijke grens te zijn. Onder deze grens gebruikt bijna 60% van alle ondervraagden een pc, boven deze grens daalt dit cijfers tot minder dan ??n derde van de bevolking. Opvallend is ook het aandeel vrouwen dat niet vertrouwd is met deze digitale ontwikkelingen: maar liefst twee derde van de ?pc-analfabeten? zijn vrouwen.

Ook de dagelijkse praktijk op de sociale dienst van het OCMW Gent toont aan dat mensen in armoede minder goed in staat zijn om de ontwikkelingen op ICT-gebied bij te houden. Intern onderzoek bij onze cli?nten (2005) geeft aan dat slechts ??n derde thuis over een computer beschikt. Van deze personen heeft ??n vierde thuis een internetaansluiting.

'Er is dus niet ??n digitale kloof, maar eerder een combinatie van verschillende breuklijnen, naargelang leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, inkomen, beroepscategorie en geografische variabelen. Daarom is er ook geen mirakeloplossing om de digitale kloof te verkleinen. Het gaat om een complexe materie waar op verschillende domeinen aan gewerkt moet worden en waartoe ook OCMW?s -vanuit hun dienst-en hulpverleningsaanbod aan kansengroepen- een waardevolle bijdrage kunnen leveren', meent OCMW-voorzitter Geert Versnick.

Het OCMW Gent wil alvast de nodige inspanningen leveren om de digitale kloof te verkleinen en zeker voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. 'De doelgroepen waarmee het OCMW dagelijks in contact komt, ervaren uitsluitingen op diverse maatschappelijke terreinen; niet in het minst worden zij vaak uitgesloten van de digitale wereld van computer, e-mail en digitaal verkeer. We kunnen zelfs spreken van een vicieuze cirkel, want het niet bezitten van en kunnen omgaan met een PC en internet kan leiden tot kennisarmoede of verhinderen dat mensen uit de kennisarmoede treden', verduidelijkt Versnick.

Om de digitale kloof voor het OCMW-cli?nteel te verkleinen richt het OCMW een fonds op ter bestrijding van de digitale uitsluiting. 'Via dit fonds kunnen gerichte initiatieven ondernomen worden om de doelgroepen de kansen te bieden deel te nemen aan de digitale wereld', legt Geert Versnick uit.'Tevens willen we met de inzet van ICT de maatschappelijke emancipatie, persoonlijke ontwikkeling en sociale cohesie bevorderen. Het verwerven en gebruiken van ICT-vaardigheden is namelijk geen doel op zich. Voor kansarme groepen kan het verwerven van internetvaardigheden een middel zijn tot (her)integratie op de arbeidsmarkt en tot participatie aan de maatschappij als mondige burger. Internet betekent ook een meerwaarde in de persoonlijke ontwikkeling. Voor kansengroepen, zowel allochtone vrouwen, senioren... is toegang tot en inzicht in het internet een belangrijke factor zowel voor de individuele ontplooiing als om niet te vervreemden van de (digitale) wereld van hun (klein)kinderen. Ten volle bijstaan van schoolgaande kinderen wordt in de toekomst namelijk ondenkbaar zonder digitale kennis. ICT is tevens een modern en eigentijds aantrekkingsmiddel voor ontmoeting en sociale cohesie'.

Diverse acties op touw kunnen gezet worden zoals:

  • Inrichten van een laagdrempelig toegangspunt waar cli?nten de beschikking krijgen over computer en internet, om bvb. een brief te tikken en uit te printen, om informatie op te zoeken...
  • Sensibiliseringscampagnes opzetten die tot doel hebben mensen die nog niet vertrouwd zijn met ICT, hun 'pc-fobie' te overwinnen.
  • Cli?nten de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de nieuwe technologie, al dan niet individueel of in collectieve kennismakingssessies: bvb. hoe bedien ik een computer? Hoe gebruik ik bepaalde computerprogramma?s? Hoe zoek ik iets op op het internet?
  • Cli?nten de mogelijkheid bieden om computerlessen te volgen.
  • Financi?le tussenkomsten verlenen in de kostprijs van een computer en internet.
  • Betere toeleiding vanuit het OCMW naar reeds bestaande initiatieven die de digitale kloof wensen te verkleinen.
  • Opstellen van folders rond veiligheid van surfen op het web.
  • ...

Het fonds wordt gespijsd door Soroptimist Gent, deel van Soroptimist Internationale Club. Deze serviceclub voor vrouwen zet zich in voor de toepassing van de Rechten van de Mens met bijzondere aandacht voor bevordering van de positie van de vrouw. Ze organiseert regelmatig benefietacties om zo projecten, passend binnen de filosofie van de club, financieel te ondersteunen. In dit kader wenst de serviceclub ook financi?le steun te bieden aan het OCMW Gent voor een specifiek project of acties. Na overleg met het bestuur van de club werd geopteerd om een fonds op te richten ter bestrijding van de digitale kloof bij OCMW-cli?nteel. De club zal aan de hand van benefietacties in 2007 en 2008 fondsen inzamelen.

Kids@WorkOnline

Een eerste project dat het OCMW Gent wil opstarten, is Kids@WorkOnline. 'De bedoeling hierbij is om jongeren met hun ouders en/of grootouders samen rond de computer te brengen', vertelt Geert Versnick. 'Het voordeel hiervan is dat jong en oud niet alleen digitale kennis verwerven maar dat er ook contacten zijn tussen verschillende generaties. Zo krijgen jong en oud gezamenlijk PC-vaardigheidstrainingen, lessen in het gebruik van het internet, ondersteuning bij huiswerkbegeleiding, lessen over veilig surfen op het internet, enz.'

Om fondsen in te zamelen voor dit project organiseert Soroptimist International een benefietactie op 25 maart van 15 tot 19 uur, Eskimo, Wiedauwkaai, onder de naam 'Kids4kids'. Het wordt een grootscheeps evenement dat volledig in het teken van kinderen zal staan. De aanwezige jongeren zullen verwend worden met een brede waaier aan activiteiten en animatie. Zo zal de Circusplaneet zorgen voor circusanimatie en demonstraties van circustechnieken. Tijdens een workshop kunnen de kinderen samen leren kettingen maken. Er wordt een boeklezing en een kinderboekenverkoop georganiseerd. Er is een professionele grimeur en ballonnenclowns aanwezig. Tegen betaling worden foto?s gemaakt en er is ook de mogelijkheid om T-shirts te laten bedrukken.

Het hoofdevenement van de dag is een modeshow voor kinderkledij met medewerking van een aantal Gentse kinderkledingwinkels en gepresenteerd door een professionele gastvrouw, Rani De Coninck. De opbrengsten van alle activiteiten en de verkoop van drank en versnaperingen gaan integraal naar het project. Daarnaast zal tijdens het evenement aan de aanwezigen gevraagd worden hun steun te betuigen aan het project en een extra financi?le bijdrage te doen. Aan de hand van een folder zal uitleg verleend worden over het project. De club hoopt alvast zo?n 10.000 euro in te zamelen.

Voor meer informatie rond de benefietactie kunt u terecht bij Fran?oise De Smet, voorzitster van Soroptimist International Gent, 09/223.05.50.

Informatie:
Joris Beaumon, stafmedewerker AMD, Onderbergen 86, 9000 Gent, Tel. 09/266 99 02, Fax. 09/266 98 60, joris.beaumon@ocmwgent.be

Bevoegdheid:
Geert Versnick, Schepen van Intercommunales, Financi?le Participaties en OCMW-voorzitter, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info