Afvalautomaten studentenbuurt

26 april 2010
In deze raad is al meermaals het probleem aangekaart van de overlast door het vroegtijdig aanbieden van vuilniszakken in de studentenbuurt. Er werden o.a. al extra ophaalrondes georganiseerd en een preventiecampagne opgezet om studenten en de bewoners van de studentenbuurt te sensibiliseren om hun vuilniszakken pas buiten te zetten op de dag van de ophaling en dus niet voordien.

Zoals hier reeds eerder werd aangehaald zijn mogelijke redenen het feit dat kotstudenten soms vroeger huiswaarts vertrekken of te klein behuisd zijn en om die reden hun vuilnis toch vroeger aanbieden. In andere steden kent men een, als het ware, ?afvalautomaat? (zie foto in bijlage) waarin, tegen betaling, een kleine hoeveel afval kan gedeponeerd worden, aanvullend op de huis-aan-huisophaling. In het antwoord op eerdere vragen van collega?s werd aangegeven dat het wijzigen van de ophaalrondes een zeer ingrijpende maatregel zou zijn. Mogelijks schuilt in deze afvalautomaten een oplossing om het vroegtijdig aanbieden van afval te voorkomen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Is de schepen bereid om de mogelijkheid tot het plaatsen van afvalautomaten in de studentenbuurt verder te onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

Het is zo dat de Ivago-beleidsnota 2008-2012 die in deze gemeenteraad werd goedgekeurd, voorziet in de plaatsing van ondergrondse containers zonder dat er gezegd is op welke plaatsen dat zou kunnen gebeuren.

Ondergrondse containers zijn waar er plaats voor is, want dat is wel belangrijk, maar waar er plaats is voor een hygi?nisch en ergonomisch alternatief op de huidige inzamelmethoden.

Zij kunnen ook een oplossing bieden op een echte afvalstraat, daarmee bedoelt men, gehelen van containers voor papier, glas, PMD en restfractie kunnen ook een oplossing bieden op die plaatsen die zich lenen tot clustervorming.

Ze zijn ook geschikt voor het aanbieden van eenmalig grote hoeveelheden restafval die een gezin kan aanbieden. Klassiek voorbeeld is wanneer er een groot mosseldiner is geweest, of wanneer men net op reis vertrekt. Dus grotere hoeveelheden waarvoor de capaciteit van de rolcontainer niet voldoet of waarvoor men niet kan wachten op de vaste afhaaldag.

Welke locaties zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen? De pleinen van randgemeenten, dichtbevolkte locaties in de binnenstad, Ledeberg, studentenbuurt, op voorwaarde natuurlijk dat we voldoende plaats vinden in het publiek domein. Daar riskeren we van conflict te krijgen met het beschikbaar aantal parkeerplaatsen, want je moet natuurlijk plaats vinden, en je moet het vooral ook kunnen ledigen. Wat komt er ook in aanmerking? Containerstraten in de omgeving van hoogbouwresidenties. U zou kunnen denken aan Nieuw Gent, Watersportbaan, dergelijk soort plaatsen. En dan natuurlijk, bij de bouw of renovatie van grote nieuwe residenties, denk aan Oude Dokken, Gasmetersite.

Bij hoogbouwresidenties zouden ze redelijkerwijze ook de mogelijkheid moeten bieden om de verschillende fracties in te zamelen. Dat is iets wat experimenteel reeds in sommige andere steden bestaat.

Ivago maakt momenteel een studie van de mogelijke locaties en is bezig met het opstellen van een ontwerpbestek, en de studentenbuurt is zeker ??n van de locaties waar deze mogelijkheid onderzocht wordt. Er wordt re?el aan gedacht, maar h?t probleem zal zijn plaats vinden, want het gaat niet alleen over plaats waar je zo?n container kan zetten, maar hij moet natuurlijk ook kunnen geledigd worden.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken


Antwoord:

Ik zou er alvast ook samen met u willen voor pleiten dat ook in eerste instantie eens gekeken wordt naar een project in de studentenbuurt want, ook al is er een probleem van plaatsgebrek, er is daar toch wel een recurrent fenomeen dat elke week weer ergernis in de buurt opwekt. Dus, mocht men proberen daar toch in eerste instantie een oplossing voor te bieden, zou men toch al een stap verder staan.

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info