Afwezigheid (onderwijs)personeel stad Gent n.a.v. het vliegverbod

26 april 2010
De aswolk na een vulkaanuitbarsting in Ijsland heeft het luchtverkeer in ons land en in de wereld grondig in de war gestuurd. Door de verstoring van het luchtverkeer kwamen heel wat landgenoten vast te zitten in het buitenland.

Heel wat werknemers verschenen hierdoor niet tijdig op het werk. Ik vermoed dat dit ook bij de (onderwijs)diensten van stad Gent het geval was.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoeveel personeelsleden van stad Gent zijn als gevolg van de verstoring van het luchtverkeer niet tijdig op het werk kunnen verschijnen?
  • Zijn er bepaalde diensten waar zich een concentratie van afwezigheid heeft voorgedaan, waardoor de werking van de dienst bemoeilijkt werd?
  • Wat voor impact heeft dit gegeven gehad voor het onderwijspersoneel van de stad

Gent en hoe werd hiermee omgegaan?

  • Wat zijn de gevolgen voor de betrokken personeelsleden?
  • Zullen de betrokken personeelsleden als wettig afwezig beschouwd worden?
  • Op welke manier zal vermeden worden dat door deze situatie van overmacht de betrokken personeelsleden salaris zouden verliezen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Antwoord:

In totaal waren er 44 personeelsleden van de Stad Gent en Departement Onderwijs ??n of enkele dagen afwezig als gevolg van de verstoring van het luchtverkeer.

Die 44 personeelsleden waren als volgt verspreid over 12 departementen - ??n kabinetsmedewerker was daar ook bij betrokken. Ik ga ze hier niet allemaal noemen, maar als u wil, wil ik straks die lijst wel aan u doorgeven.

Zijn er bepaalde diensten waar zich een concentratie van afwezigheid heeft voorgedaan waardoor de werking van de dienst bemoeilijkt werd? Neen, er waren geen diensten waar door de plotse afwezigheid van personeelsleden de werking van de dienst bemoeilijkt werd. Daarvoor waren er ook trouwens te weinig onverwachte afwezigheden per dienst.

De volgende vraag zal collega Coddens beantwoorden.

Wat zijn de gevolgen daarvan? De betrokken personeelsleden zullen als wettig afwezig beschouwd worden en geen salaris verliezen. We hebben dan ook direct gecommuniceerd via intranet op 21 april, met de mededeling dat de personeelsleden hun salaris behouden en de extra afwezigheidsdagen kunnen invullen met ofwel vakantieverlof ofwel inhaalrust ofwel compensatieverlof. Daardoor zijn ze op die dag dus niet afwezig.

We hebben ons ook laten vertellen hoe men bij andere besturen tewerk gegaan is: het OCMW natuurlijk, de Stad Mechelen en de Stad Antwerpen hebben dezelfde regelgeving. Die gaan dat ook niet beschouwen als onwettige afwezigheid. Dan de federale overheid: buiten de statutaire personeelsleden hebben de contractuelen ook dezelfde regeling als de Stad Gent, en de Vlaamse Gemeenschap ook. Dat was mijn antwoord.

Resul Tapmaz
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging


In het Departement Onderwijs en Opvoeding, specifiek voor de scholen, waren er 8 directieleden afwezig en 80 leerkrachten. Dat is een hele hoop!

In sommige scholen heeft dat wel wat voor problemen gezorgd omdat de andere leerkrachten natuurlijk vervangingen moesten doen. Een beetje afhankelijk van school tot school en de grootte van de school werd dat op een andere manier geregeld en ingevuld, maar men probeerde zo goed als mogelijk de leerlingen toch op pedagogisch verantwoorde manier de dag te laten doorbrengen.

Zoals u weet is onderwijs enorm Vlaamsgericht qua regelgeving. In het departement Onderwijs is er op 19 april een omzendbrief gekomen van minister Pascal Smet, waarbij inderdaad de mensen gewettigd afwezig werden beschouwd, en ook instructies werden gegeven dat scholen naar de werkstations geen specifieke administratieve handeling moesten stellen, wat ik ook positief vind.

Dus men moest daar niets specifiek gaan aanduiden. De mensen worden doorbetaald, maar het is natuurlijk een andere regeling in het onderwijs: de verloven zijn vastgesteld, je kan niet compenseren, dus met andere woorden, wat dat betreft zijn die mensen enkele dagen extra met verlof geweest en moeten ze dat niet recupereren. Dat maakt een verschil voor hen.

Rudy Coddens
Schepen van Onderwijs en Opvoeding

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info