Human Resources-managementtechnieken Stad Gent

18 mei 2010
Met bijna 5000 werknemers is de Stad Gent ??n van de grootste werkgevers van Oost-Vlaanderen. Al deze werknemers moeten jaarlijks worden ge?valueerd door hun leidinggevenden met het oog op hun verdere ontwikkeling binnen hun job.

Dit lijkt geen sinecure en de stad dient hierin naar mijn mening een voortrekkersrol te spelen.

Ik had dan ook graag geweten welke Human Resources-managementtechnieken de stad al dan niet toepast om dit proces voor de leidinggevenden in goede banen te leiden?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De Stad Gent heeft veel aandacht voor het leiding geven. Er zijn vijf manieren waarop dit gebeurt en dit alles wordt georganiseerd en ondersteund door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming:

  1. Er worden vormingen en ontwikkelingstrajecten georganiseerd voor alle leidinggevenden
  2. Er is ondersteuning en opvolging van de medewerkersaspecten
  3. Via allerlei communicatiekanalen worden alle leidinggevenden ge?nformeerd over regelgevingen, werkmethodes, doelstellingen enz.
  4. Er is eventuele ondersteuning van de leidinggevenden in hun leidinggevende competenties

Er worden tools ter beschikking gesteld, wat nieuw en vrij uniek is in onze organisatie. Er is het competentiehandboek, dit is een verzameling van competenties die bij de Stad Gent worden gehanteerd. Daarnaast is er ook het ontwikkelings?handboek, dat ondersteuning biedt in het bepalen van concrete ontwikkelingsacties voor de competenties die opgenomen zijn in het competentiehandboek. Tenslotte is er de 'Fuzzy', een toepassingssoftware waarbij competenties van medewerkers in kaart worden gebracht zodat medewerkers zichzelf kunnen beoordelen.

Resul Tapmaz
Schepen van Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info