Lampjes in parkeergarages

27 september 2010
Waarom heeft de Stad al haar garages nog niet uitgerust met groene / rode lampjes op het plafond die vanop afstand aanduiden dat een parkeerplaats dan wel vrij of bezet is?

Een dergelijke investering zou het comfort verhogen van onze parkings en zou het nodeloos en milieuonvriendelijke, verdiepingsgewijs in- en uitrijden vermijden van parkeerrijen.

Bestaat de intentie en is er een planning wat dat betreft?

Frank Wijnakker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Het is zoals bij andere parkingexploitanten een feit dat ook het Parkeerbedrijf de intentie heeft om een aantal van haar parkeergarages te voorzien van zo?n individueel parkeerdetectiesysteem. Het aankopen en het plaatsen van zo?n systeem is echter een vrij dure aangelegenheid, en dat is ook de reden waarom het Parkeerbedrijf goed heeft nagegaan in welke parkeergarages van de Stad Gent dergelijk systeem een echte meerwaarde zou bieden. Bijvoorbeeld de parking van de Reep komt niet in aanmerking, omdat de verkeerscirculatie in die parkeergarage dusdanig is opgebouwd dat je sowieso elke parkeerstrook moet passeren om van verdieping naar verdieping te rijden.

Naast de verkeerscirculatie in een parkeergarage speelt ook de bouwkundige vorm een rol in de beslissing om dat daar al dan niet aan te brengen. Zo is bijvoorbeeld de Sint-Michielsparking eigenlijk ook niet echt geschikt daarvoor. Het is ook afhankelijk van de bezettingsgraad in de parking: wanneer een parking niet al te of zelfs maar voor de helft bezet is, is het vrij makkelijk om een plek te vinden. Vandaar dat uiteindelijk is beslist om de parkeergarage van de Vrijdagmarkt en die van Sint-Michiels uit te rusten met zo?n individueel systeem.

De middelen werden hiervoor voorzien op het budget van het Parkeerbedrijf, nog voor dit dienstjaar, voor 2010, maar omwille van het vooronderzoek enzovoort, zal men er niet meer in slagen om dit nog vast te leggen, waardoor dat bedrag opnieuw wordt opgenomen in 2011. Het is de bedoeling het bestek aan deze gemeenteraad voor te leggen in het voorjaar van 2011, waarna het dan tegen eind 2011 zal geplaatst zijn in de twee parkeergarages, zijnde Vrijdagmarkt en Sint-Michiels.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info