Feestzaal Ma´sstraat

27 september 2010

Het gebied tussen de kerk Sint Vincentius a Paolo in de Maïsstraat en de parochiezaal werd verworven door de stad om een doorsteek mogelijk te maken tussen Maïsstraat en Roggestraat. Van deze doorsteek wordt tevens gebruik gemaakt om de omgeving te verfraaien.

Het plannetje van de stad oogt mooi maar houdt onvoldoende rekening met de feestzaal. Deze zaal is een essentiële schakel voor het gemeenschapsleven in de wijk. Zowel mensen uit de wijk als ver daarbuiten komen hier naar activiteiten. Parkeerplaatsen zijn dan ook absoluut noodzakelijk wil men overlast vermijden in de omliggende smalle woonstraten alwaar men al maar éénzijdig kan parkeren. Van de 50 bestaande parkeerplaatsen verdwijnen er maar liefst 33 bij de nieuwe aanleg. Iedereen beseft dat dit niet helemaal te vermijden is, wil men ook de omgeving verfraaien. 90 procent van de voorziene groenaanleg, ook waar ze parkeerplaatsen kost, is dan ook verdedigbaar en wordt gedragen. Maar de groenaanleg rond de twee bomen aan de kant van de Roggestraat en het groenlint aan de kant van de feestzaal wegen niet op tegen het verlies van de huidige parkeerplaatsen aldaar. Zowel de exploitanten van de feestzaal, als de kerkfabriek als tal van gebruikers en verenigingen vragen dan ook met aandrang om deze zones blijvend voor te behouden voor parkeren.

Gezien

  1. de inrichting niet stedelijk maar wijkgebonden is
  2. de bewoners, gebruikers, exploitanten de nood zelf goed kunnen beoordelen
  3. de reeds bestaande parkeerkrapte in de omliggende straten
  4. de bewoners, gebruikers, exploitanten in grote getale aandringen op deze bijsturing
  5. het huidige voorstel zeer drastisch het aantal plaatsen van 50 naar 17 terugschroeft
  6. de voorziene begroening en de herinrichting in het tegenvoorstel toch voor 90 % wordt behouden
  7. de stad het ernstig meent met burgerinspraak

vraag ik aan de schepen om het plan bij te sturen en parkeerplaatsen te behouden / in te richten in de zone tussen en rond de twee bomen die rechtstreeks aansluit op de Roggestraat evenals aan de zijkant van de kerk, kant feestzaal, tussen kerktrap en achterkoor.

Sas van Rouveroij
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Schepen De Regge: Misschien kan het plannetje blijven hangen. Ik heb geen projectie. Collega van Rouveroij, u situeert het inderdaad goed. In het kader van het vergroenen van de wijk en het leggen van verbindingen naar het toekomstige FNO-park en de Bloemetjeswijk, was het de idee - ge?nitieerd vanuit de Groendienst in de loop van de vorige legislatuur - om daar een groene doorsteek te maken, zodanig dat kinderen en andere bewoners van de Bloemetjeswijk veiliger en rechtstreekser naar het FNO-park zouden kunnen gaan.

Er is daar inderdaad veel rond onderhandeld geworden, en uiteindelijk is er een erfpachtovereenkomst afgesloten. Alleen klopt mijn plannetje niet meer met wat u als groen hebt ingetekend...

Sas van Rouveroij: Hopelijk is dat goed nieuws.

Schepen De Regge: En is het stuk dat we in erfpacht hebben genomen veel kleiner. Het is volgens het plannetje dat ik heb. Echt, het zijn de contouren van de kerk, maar tot aan de feestzaal, tot aan de Roggestraat. En dan naar beneden, langs de Roggestraat, en dan de contouren van de kerk. Dus het andere groene stuk is niet mee in de erfpacht opgenomen. De reden daarvan ken ik niet. Nu is er inderdaad een plan uitgewerkt, en zijn er verschillende schetsen gemaakt. Er is ook met de vzw onderhandeld geworden. Er zijn diverse vergaderingen geweest, laatst nog op 10 september.

Het plan dat er is uitgekomen is effectief een plan met de meest realiseerbare parkeerplekken om te maken dat de doorgang voor voetgangers en fietsers nog veilig blijft. Men zegt mij dat het parkeren toestaan langsheen de kerk echt te gevaarlijk is voor de passage omdat je daar als automobilist dan achteruit moet manoeuvreren.

Men heeft geprobeerd om ter hoogte van de bomen ? die ook moesten bewaard blijven ? het maximale aantal parkeerplaatsen in te richten, rekening houdend ook met de voorwaarden die we altijd opleggen wanneer er parkeerterreinen worden aangelegd, dat er per vijf plaatsen ??n boom moet staan. Er stonden hier nu bomen en men is op die 17 uitgekomen.

Maar, mijnheer van Rouveroij, wat is er wel mogelijk? Er is een doorrijmogelijkheid. U ziet daar dat kleine witte vierkantje tussen de twee groene vlakken: daar is een doorgang mogelijk gemaakt naar het groene, ingekleurde terrein, zodanig dat daar extra kan worden geparkeerd. Alleen, dat zit niet mee in de erfpachtovereenkomst, dus de eigenaars kunnen dat als bijkomende uitwijkmogelijkheid gebruiken. Alleen, we kunnen extra parkeerplaats voorzien, maar wij gaan dat als Stad niet verharden. Dat moeten ze zelf doen. Dat is eigenlijk de compromis die wij voorstellen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info