Rotonde Heymanslaan

14 oktober 2010
Het voorontwerp voor de aanleg van de rotonde aan de Heymanslaan is klaar maar moet blijkbaar gedeeltelijk hertekent worden. Het hoeft geen betoog dat de aanleg van deze Rotonde onontbeerlijk is in het kader van de nieuwe hoofdingang van het UZGent en de verkeerssituatie in de buurt van het nieuwe stadion van KAA Gent.

Concreet wens ik de Schepen dan ook te vragen of de gedeeltelijke hertekening van het voorontwerp mogelijke vertragingen oplevert voor de defintieve oplevering van de rotonde en wanneer het einde van de werken effectief voorzien is rekening houdende met de ingebruikname van de nieuwe ingang van het UZGent in 2011 en het nieuwe stadion van KAA Gent in 2012.

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:

In die omgeving komen 3 nieuwe rotondes. Ik veronderstel dat het gaat over de rotonde ter hoogte van de nieuwe hoofdingang van Uzgent (met inbegrip van een gedeelte van de C Heymanslaan), welke zal aangelegd worden door Stad Gent en TMVW. Momenteel wachten we nog op het formele besluit van de Vlaamse Regering dat de gronden van het UZ overgedragen zijn aan de Stad. Dit zou de komende weken in orde komen. De bedoeling is dat deze werken aanvangen maart/april 2011. Het einde van de werken is voorzien okt/nov 2011. Deze werken werden afgestemd met de werken van Uzgent.

De rotondes ter hoogte van het af- en oprittencomplex van de E17 worden gerealiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. De bedoeling is dat deze gerealiseerd worden aansluitend op de eerder gemelde werken (vanaf okt/nov 2011). Beide werken zullen uiteraard verder op elkaar afgestemd worden.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Carl De Decker: UZ wil de nieuwe ingang vanaf september 2011 in gebruik nemen.

Schepen De Regge: Dit kan maar na afwerking van de rotonde.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info