Heraanleg terrassen Korenmarkt

22 november 2010
Deze week hebben we kunnen vaststellen dat een stuk van de terrassen op de Korenmarkt, die nog maar net is afgewerkt, terug uitgebroken wordt. Eerder vernamen we via de pers dat de horeca-uitbaters, die het al niet gemakkelijk hebben gehad de afgelopen maanden, er alvast niet mee opgezet zijn.

Maar blijkbaar zijn de voegen te breed en zou dat op termijn voor problemen kunnen zorgen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Welke problemen zouden de te brede voegen op termijn kunnen geven?
  • Hoe is dit fout kunnen lopen?
  • Welke maatregelen zijn genomen naar de horeca-uitbaters toe die opnieuw met werken voor hun deur geconfronteerd worden?
  • Wat kan en zal het stadsbestuur doen om dergelijke fouten door aannemers in de toekomst te voorkomen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het is zo dat de voegen op betreffende site, trouwens de eerste die is aangelegd met de natuurstenen, te breed en te diep zijn. Ten eerste: dit is niet mooi. Het grote gevaar echter is dat daar water in blijft staan. In winterperiodes, wanneer het begint te vriezen, kan dat uiteindelijk de opstuwing en het afbrokkelen van de steen veroorzaken, ook van de voegen die dieper gelegen zijn, met binnen de kortste tijd het loskomen van diverse stenen en het niet meer comfortabel en goed aangelegd zijn van dat stuk voetpad.

Dit is al bij de uitvoering vastgesteld. De aannemer heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden die in het bestek waren opgenomen. Hij is daar op gewezen. Je kan dat natuurlijk maar beoordelen op het moment dat er een stuk is afgewerkt. Hij heeft diezelfde fout niet meer gemaakt in andere stukken.

In overleg met de handelszaken waar het moest worden uitgebroken en opnieuw aangelegd is dan afgesproken dat de uitbraak en de heraanleg zou gebeuren buiten het terrasseizoen, zodat het ook gedeeltelijk zou samenvallen met de sluitingsperiode van twee van de drie betrokken handelszaken. Wat kunnen wij doen om zoiets te vermijden? Die aannemer plaatst een stuk, en hij voegt dat. Het is maar pas als dat werk is afgewerkt dat de diensten gaan controleren en dan vaststellen dat het niet conform de voorwaarden in het bestek is gebeurd. Dat zijn zaken die voortdurend gebeuren. We hopen dat we dat niet te veel tegenkomen en dat de aannemer zich van in den beginne houdt aan de voorwaarden opgenomen in het bestek. Maar het is goed. Het bewijst dat het wel degelijk wordt gecontroleerd. Alleen, dat uitbreken had eigenlijk vroeger kunnen gebeuren maar in samenspraak met de handelaars, de horeca-uitbaters, is ervoor gekozen om het in de winter te doen.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energiegebruik


Sami Souguir: Heel kort. Inderdaad, ik ben ook tevreden. Ik heb daarstraks vastgesteld wat de maatregelen waren ten aanzien van de handelaars en dat het ook inderdaad in de sluitingsperiode is voorzien. Misschien toch wel een suggestie om daar op een of andere manier toch iets sanctionerends te voorzien of kordater op te treden ten aanzien van de aannemers.. Ik weet dat het niet aan de Stad ligt maar, eerlijk gezegd, als je dat tweemaal meemaakt in een korte periode is het natuurlijk wel een beetje rampzalig.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info