Open Vld vraagt premie voor betaalbare woningen

2 april 2007
Een woning kopen is vandaag de dag niet eenvoudig. Ook in onze stad is er een probleem. Al te veel burgers, vaak jonge gezinnen slagen er niet in een betaalbare woning te verwerven, ook al gaan beide partners werken. Betaalbaar wonen is een van de grootste problemen in Gent.

Om jonge mensen te helpen om een eigen woning te kopen, heeft men in de gemeente Ukkel een 'vestigingspremie voor jongeren' in het leven geroepen. Deze premie wordt toegekend voor een periode van 3 jaar en komt overeen met het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en dit voor de drie opeenvolgende jaren na het aankoopjaar. Zeer recent besliste ook het gemeentebestuur van Aalter om een premie van maximum 2500 euro toe te kennen aan jonge huiskopers tot 35 jaar.

Het is mijn persoonlijke overtuiging dat ook de jonge mensen in onze stad, de generatie die ik graag als 'de duizendpootgeneratie' omschrijf, een steuntje in de rug nodig hebben voor het verwerven van een eigen woning. Een dergelijke premie kan voor vele jonge gezinnen het noodzakelijke extra steuntje betekenen waardoor de droom van een eigen woning realiteit wordt.

Daarom volgende vragen:

 • Is de schepen bereid de invoering van een premie voor het verwerven van een eigen woning voor de Gentse duizendpootgeneratie in overweging te nemen?
 • Indien ja, hoe kan een dergelijke premie er uitzien? Welke is de eventuele timing voor een dergelijke premie?
 • Indien het stadsbestuur een dergelijke premie voor jonge huiskopers niet genegen is, welke zijn dan de overwegingen?
 • Het antwoord van Schepen Peeters:

  Het jammere van het verhaal is dat de onroerende voorheffing niet moduleerbaar is, we zitten dus vast aan wat er is. Er zijn daarover al heel veel vragen geweest in het verleden om onroerende voorheffing te moduleren en als beleidsbelasting te gaan gebruiken en niet op basis van kadastrale inkomens die al sedert 1945 niet meer geperekweerd zijn. Er was daarover vorige week een artikel in De Tijd welke problemen het ook geeft rond schattingen en dergelijke meer en het feit dat die KI?s niet meer actueel zijn.

  Eigenlijk zou dat de beste oplossing zijn dat men kan gaan moduleren binnen die onroerende voorheffing op basis van urbanisatie - hoe dichter bevolkt, hoe lager bijvoorbeeld - op basis van impulsen geven aan bepaalde wijken in de stad. Dit kan dus niet. Vandaar ook dat een aantal andere gemeenten een premie geven, in feite een subsidie om dat te compenseren.

  Wonen is uitermate belangrijk. Het bestuursakkoord voorziet dat ook. We willen ook het aanbod vergroten als college.

  Over die premie kan ik nu nog niks concreet zeggen. Gaan we dit doen? Gaan we dit niet doen? Het is uiteraard iets dat ik moet overleggen met collega Temmerman, die bevoegd is voor woonbeleid. Het is wel een idee dat we kunnen meenemen naar het totaal bekijken van het woonbeleid en van de hervorming. Dat zijn we toch wel van plan om in de komende maanden te starten met een globale hervorming van de gemeentelijke fiscaliteit, ook een beetje in het licht van het fiscaal pact dat zouden worden gesloten tussen de gemeenten en de Vlaamse regering. Dit is een van de mogelijkheden om dit te bekijken, maar dit zal uiteraard moeten gebeuren in overleg met collega Temmerman.

  Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info