Collectorenwerken Sint-Denijs-Westrem en Afsnee

19 april 2007
In de Commissie Openbare Werken van 19 april vestigde Sofie Bracke de aandacht op enkele belangrijke punten en informeerde ze ook naar de globale stand van zaken.

Sinds enkele maanden worden er collectorenwerkzaamheden uitgevoerd door Aquafin in diverse delen van Sint-Denijs-Westrem. Een deel van de werkzaamheden situeert zich in de wijk Lodewijk De Raedstraat, Afsneestraat, Steenaardestraat, Meulenbroekstraat...

Na gesprekken met buurtbewoners, heb ik bij het verloop van deze werkzaamheden toch enkele aandachtspunten:

  1. Afgezien van de globale communicatie via hoorzittingen of globale ontmoetingen, wordt er rechtsreeks en gedetailleerder met de betrokken bewoners gecommuniceerd of moeten de buurtbewoners de situatie ad hoc vaststellen? Wordt er bijvoorbeeld rechtstreeks met de getroffen bewoners gecommuniceerd:

    • over de aard van de werkzaamheden en de duur ervan (zeker wanneer deze geluidshinder met zich mee brengt)
    • over de gewijzigde verkeerssituatie alsook de duur ervan.

  2. Een aantal straten wordt nu als omleidingstraject gebruikt en dus tijdelijk extra belast. Voorziet het stadsbestuur om na afloop van de werkzaamheden ook deze straten na te zien op eventuele schade door de extra belasting en deze desgevallend te herstellen?

  3. De werkzaamheden brengen blijkbaar ook extra vuilnis met zich mee. Ik denk daarbij aan etensresten en lege plastic flessen. Kan dit in de toekomst worden vermeden?

Tot slot wens ik te informeren naar de globale stand van zaken in dit dossier. Hoe verlopen de werkzaamheden? Zal de timing van de verschillende fasen kunnen worden gerespecteerd?


Antwoord van Schepen De Regge

De timing van de werken verloopt heel vlot. Er zijn geen onoverkomelijke zaken die deze timing zouden uitstellen. Betreffende de communicatie: voor de aanvang van dergelijke grote werken wordt er een informatievergadering georganiseerd voor de omwonenden. Ook wordt er een informatiefolder opgemaakt met daarin een opmaak van de planning, wegomleidingen enz. Bij wijzigingen in de planning wordt er een bijkomende bewonersbrief opgemaakt.

In dit dossier is Aquafin de bouwheer. Wij vragen dan ook steeds de bewoners in te lichten via brief of persoonlijk contact. Op die manier worden de mensen zo goed mogelijk te informeren. Bij klachten worden er steeds gereageerd en gemeld aan de aannemer. Aquafin houdt zo goed mogelijk een website bij met een stand van zaken van de werken.

De straten waar de omleidingen doorlopen worden nagekeken op bvb staat van het wegdek. (ok in het kader van het WIS). Zodra de werken zijn be?indigd worden deze straten nagekeken. De Afsneestraat zal worden heraangelegd zodra de werken zijn be?indigd.

Betreffende de afval: dit zal worden geagendeerd op de volgende werfvergaderingen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info