Open Vld peilt naar stand van zaken eID

23 april 2007
Begin 2005 is de stad Gent gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart (eID). De federale overheid heeft beslist dat alle Belgen tegen eind 2009 over een elektronische identiteitskaart moeten beschikken. Sami Souguir peilde naar de stand van zaken...

In deze elektronische identiteitskaart kunnen verschillende toepassingen ge?ntegreerd worden. Zo kunnen heel wat formulieren op een vlotte manier digitaal ingevuld worden en behoort het wachten aan een loket tot het verleden.

  • Hoeveel procent van de Gentse bevolking met Belgische nationaliteit is momenteel houder van een elektronische identiteitskaart?
  • Onder meer Antwerpen is recent gestart met het verspreiden van de eerste elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen. Wordt dit project van de federale overheid ook uitgebreid naar andere steden zoals Gent? Zo ja, wanneer?
  • Om zich met de eID-kaart te kunnen identificeren dient men te beschikken over een kaartlezer, dat zelf moet worden aangekocht. Overweegt het stadsbestuur om de aankoop van kaartlezers door de Gentse bevolking aan te moedigen?
  • Worden de e-ID applicaties nog verder uitgebreid naar andere domeinen van dienstverlening? Zo werd bijvoorbeeld in de stad Mechelen een digitaal strafregister gelanceerd, waardoor men zich niet langer dient te verplaatsen voor een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Is het denkbaar dat dit initiatief ook in Gent navolging krijgt?
  • Recent werd het probleem van het zogenaamde afvaltoerisme onder de aandacht gebracht, waardoor de Gentse containerparken ook worden bezocht door mensen van buiten Gent. Kan de registratie van de bezoekers aan de hand van de eID-kaart, die veel minder snel zal worden uitgeleend, een antwoord hierop bieden?

Antwoord van Schepen Uyttendaele

Hoeveel procent van de Gentse bevolking met Belgische nationaliteit is momenteel houder van een elektronische identiteitskaart?

Momenteel is 46% (107.000) van de Gentse bevolking houder van een eID. Er moeten nog ongeveer 83.000 oude identiteitskaarten vervangen worden. Dit gebeurt aan een gemiddelde van 4.000 kaarten per maand.

Onder meer Antwerpen is recent gestart met het verspreiden van de eerste elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen. Wordt dit project van de federale overheid ook uitgebreid naar andere steden zoals Gent? Zo ja, wanneer?

Antwerpen is pilootgemeente in dit project. De andere pilootgemeenten zijn Ukkel en Tubeke. Na evaluatie zullen alle Belgische gemeenten elektronische vreemdelingenkaarten uitreiken. Niet alle categorie?n van vreemdelingenkaarten zullen vervangen worden door digitale kaarten. De startdatum voor de andere gemeenten staat nog niet vast. Vermoedelijk zal dit in het najaar 2007 zijn.

Om zich met de eID-kaart te kunnen identificeren dient men te beschikken over een kaartlezer, dat zelf moet worden aangekocht. Overweegt het stadsbestuur om de aankoop van kaartlezers door de Gentse bevolking aan te moedigen?

De FOD Binnenlandse Zaken deelt ons mee dat er overeenkomsten zijn met IT-fabrikanten om nieuwe PC?s en computers meteen te voorzien van een kaartlezer voor o.a. eID. We zijn niet op de hoogte van andere initiatieven.

Worden de e-ID applicaties nog verder uitgebreid naar andere domeinen van dienstverlening? Zo werd bijvoorbeeld in de stad Mechelen een digitaal strafregister gelanceerd, waardoor men zich niet langer dient te verplaatsen voor een getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Is het denkbaar dat dit initiatief ook in Gent navolging krijgt?

Ook de Stad Gent is deze mogelijkheid aan het onderzoeken. Momenteel lopen hierover onderhandelingen tussen de dienst Bevolking en de politie.

Recent werd het probleem van het zogenaamde afvaltoerisme onder de aandacht gebracht, waardoor de Gentse containerparken ook worden bezocht door mensen van buiten Gent. Kan de registratie van de bezoekers aan de hand van de eID-kaart, die veel minder snel zal worden uitgeleend, een antwoord hierop bieden?

Momenteel werkt IVAGO aan het uittekenen van de beleidsopties voor de volgende jaren. Om de afvalstromen op de containerparken te beheersen worden de diverse systemen die momenteel in Vlaanderen gehanteerd worden, met elkaar vergeleken en ge?valueerd.

Afhankelijk van het systeem dat uiteindelijk zal gekozen worden, zal blijken of het huidige badge-systeem kan gehandhaafd blijven, dan wel dat er overgeschakeld wordt op het gebruik van de elektronische id-kaart;

Wanneer zou blijken dat de elektronische id-kaart de beste optie is, zal aan een aantal voorwaarden voldaan moeten worden zoals een online toegang voor IVAGO tot de bevolkingsbestanden die zeer accuraat dienen bijgehouden en aangepast te worden, koppeling van alle gezinsleden op een adres aan ??n 'gebruiker' enz...

Een mogelijke overschakeling en aanpassing van de huidige systemen vergt zeker nog een grondige studie.

Hoe dan ook zal het beperkt gebruiken van badges steeds noodzakelijk blijven (bv voor bedrijven, verenigingen...).

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info