Binnenkort elektronisch stemmen in Gent?

23 april 2007
Sami Souguir informeert naar de stand van zaken m.b.t. het elektronisch stemmen in Gent. In een recent interview stipte schepen Uyttendaele het elektronisch stemmen aan als een van haar drie topprioriteiten.

De Gentenaars zullen op 10 juni aanstaande, voor de federale verkiezingen, nog manueel moeten gaan stemmen.

  • Wat is de reden dat men in tegenstelling tot heel wat steden en gemeenten, waaronder Antwerpen, in Gent nog niet elektronisch kan stemmen?
  • Wat is de vooropgestelde timing voor de invoering van het elektronisch stemmen? Zal dit werkelijkheid zijn bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement in juni 2009?
  • Is er reeds een raming van de totale kostprijs voor de invoering van het elektronisch stemmen?
  • Voor zover men reeds in 2009 elektronisch zal kunnen stemmen, zal hiertoe reeds het nodige krediet worden voorzien bij de begrotingsopmaak 2008?
  • Zal hiervan een deel betaald worden door de federale overheid? Zo ja, hoeveel verhoudingsgewijs met de totale kostprijs?

Antwoord van schepen Uyttendaele

Wat is de reden dat men in tegenstelling tot heel wat steden en gemeenten, waaronder Antwerpen, in Gent nog niet elektronisch kan stemmen?

In 1994 is bij KB beslist dat een aantal steden het geautomatiseerde stemsysteem zou invoeren. Onder deze steden Antwerpen, Luik en Brussel. De apparatuur voor het elektronisch stemmen werd er geleverd door de federale overheid. De steden betalen daarvoor gedurende 10 jaar een jaarlijkse vergoeding.

Een gemeente kan ook zelf de wens te kennen geven een geautomatiseerd stemsysteem te willen aanschaffen. Deze keuze moet door een KB bekrachtigd worden. In dat geval is er een financi?le tussenkomst voorzien van de Staat ten belope van 20 % van de investeringskosten (wet elektronisch stemmen d.d. 11 april 1994). De Stad Gent heeft tot nu tot nog niet beslist om het elektronisch stemmen in te voeren.

Wat is de vooropgestelde timing voor de invoering van het elektronisch stemmen? Zal dit werkelijkheid zijn bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement in juni 2009?

De federale overheid is momenteel bezig met een onderzoek in verband met het elektronisch stemmen. De apparatuur in de steden van de pilootfase (Antwerpen, Luik en Brussel) is immers al aan vervanging toe. In 2008 zal de federale regering, samen met de gewesten, een beslissing nemen met betrekking tot de vervanging en de eventuele uitbreiding van het elektronisch stemmen in Belgi?. De invoering van het elektronisch stemmen in de Stad Gent is voor mij als Schepen van Bevolking een topprioriteit in deze bestuursperiode. Veel hangt uiteraard af van het kostenplaatje en de tegemoetkoming van de federale/Vlaamse overheid.

Is er reeds een raming van de totale kostprijs voor de invoering van het elektronisch stemmen?

De totale kostprijs voor de implementatie van het elektronisch stemmen in Gent moet worden ingeschat op 1.650.000 euro.

Voor zover men reeds in 2009 elektronisch zal kunnen stemmen, zal hiertoe reeds het nodige krediet worden voorzien bij de begrotingsopmaak 2008?

Het is inderdaad mijn bedoeling om dit bedrag op te laten nemen in de begrotingsvoorstellen voor 2008 die vanuit het departement aan het College zullen worden voorgelegd.

Zal hiervan een deel betaald worden door de federale overheid? Zo ja, hoeveel verhoudingsgewijs met de totale kostprijs?

Pas in 2008 zal het resultaat van het overleg tussen de federale overheid en de gewesten gekend zijn. Blijft de tussenkomst 20% zoals momenteel voorzien in de wet op het elektronisch stemmen d.d. 11 april 1994 of gaan we naar een tegemoetkoming van 80 %?

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info