Gentse Stadswacht is milieubewust

4 mei 2007
De Gentse Stadswacht neemt zes elektrische fietsen in gebruik. Op termijn zal de Stadswacht alle bromfietsen vervangen door fietsen, om energie te besparen en vervuiling te voorkomen. Het Gentse stadsbestuur draagt duurzaamheid hoog in het vaandel.

De stadswachters verplaatsen zich, soms met bromfietsen, vooral naar afgelegen zones. Momenteel beschikt de Stadswacht over vijftien bromfietsen. Die zullen op termijn allemaal worden vervangen door fietsen, al dan niet elektrisch. Op dit moment neemt de Stadswacht al zes elektrische exemplaren in gebruik. Het gebruik van de bromfietsen is nu al sterk afgenomen.

Fietspatrouilles zijn niet alleen energie- en milieubesparend; ze zorgen ook voor een betere alertheid op de baan (bijvoorbeeld bij het detecteren van glasscherven op de fietspaden). Fietsende stadswachters zijn bovendien voor de burger beter zicht- en aanspreekbaar; wat met de bromfiets niet steeds het geval is.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info