Gent richt vzw op om energie te besparen bij haar inwoners

4 mei 2007
Het stadsbestuur heeft op 4 mei de oprichting goedgekeurd van vzw REGent. Via deze vzw zal de Stad Gent onder andere energiescans laten uitvoeren bij particulieren. De bedoeling is om het energie- en waterverbruik van de Gentenaars te doen dalen.

Vzw REGent wordt opgericht door de Stad Gent, het Gentse OCMW en vzw Gent, stad in werking. De oprichting kadert in het huidige Gentse bestuursakkoord. REGent verwijst naar Rationeel Energiegebruik Gent. Vzw REGent wordt een centraal informatiepunt voor Gent. Het zal preventieve acties uitvoeren om duurzame energiesystemen en ?ingrepen te stimuleren. De vereniging zal ook dienen als overlegplatform met de lokale actoren over rationeel energie- en watergebruik.

Besparen

Met REGent wil de Stad Gent echter vooral haar inwoners helpen bij het besparen van water en energie. Dat is goed voor het milieu ?n voor de portemonnee van de Gentenaars. REGent zal dan ook bijzondere aandacht hebben voor mensen die het financieel moeilijker hebben. In eerste instantie zal de vzw zich richten tot particulieren, maar ook andere doelgroepen zoals verenigingen worden op termijn betrokken.

Energiescans en energiesnoeiers

Om de energie- en waterfactuur zoveel mogelijk te reduceren, wil REGent nog dit najaar starten met het uitvoeren van energiescans bij in totaal vijfhonderd Gentenaars. De nadruk ligt daarbij op particulieren die het minder breed hebben.

De komende 3 jaar worden er in Gent 2.300 scans uitgevoerd. Tijdens zo?n scan wordt er aan huis nagegaan hoe er energie en water bespaard kan worden. Tegelijk zullen er al een aantal energie- en waterbesparende maatregelen uitgevoerd worden door zogenaamde ?energiesnoeiers?.

Om grote renovatiewerken voor energiebesparingen te stimuleren, wil vzw REGent een lokale toepassing van het federaal Fonds ter Reductie van de Globale Energiefactuur (FRGE) uitbouwen.

Kyoto-norm

Met de oprichting van vzw REGent zet de Stad Gent een stap in het verder reduceren van haar totale CO2-uitstoot. In zijn bestuursakkoord heeft het stadsbestuur zich immers tot doel gesteld een klimaatneutrale stad te worden. De oprichting van de vzw kadert eveneens in het Milieubeleidsplan van de Stad Gent.

Bovendien is het een kans om jobs te cre?ren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info