Gentse designmuseum binnenkort gerestaureerd

24 mei 2007
Sofie Bracke peilde naar de stand van zaken tijdens de commisie Cultuur van 15 mei.

1. Recentelijk werd door Minister van Mechelen een restauratiedossier goedgekeurd voor de gevel van het designmuseum in Gent.

Wanneer zullen de werken worden aanbesteed en wanneer zullen de werkzaamheden kunnen starten?

Schepen De Caluw? antwoordde dat Minister van Mechelen bij zijn bezoek aan het museum inderdaad toezeggingen voor de restauratie heeft gedaan. Het blijft echter wachten op de formele schriftelijke bevestiging. Wel zijn er op de Gentse begroting ook al kredieten hiervoor voorzien.

De aanbesting zal gebeuren na het bouwverlof. Toewijziing in oktober 2007 om uiteindelijk in de lente van 2008 (het dossier behelst immers ook dakwerkzaamheden) van start te gaan. Er zijn 100 werkdagen voorzien.

2. Een dossier dat al sinds 1992 leeft, is dan van de nieuwbouw voor het Designmuseum Gent. In het bestuursakkoord 2007-2012 lezen we hieromtrent: "Voor de afwerking van het Designmuseum moet dringend een oplossing worden gevonden. Een overdracht van het museum naar de Vlaamse Gemeenschap onder de waarborg dat Vlaanderen de nieuwbouw realiseert, blijft de meest aangewezen optie".

Welke stappen onderneemt de Stad om in dit dossier eindelijk een oplossing te bieden?

Wordt er hierover onderhandeld met de Vlaamse overheid? Welke is desgevallend de uitkomst van deze onderhandelingen?

Schepen De Caluw? antwoordde dat hij met het kabinet van Minister Anciaux reeds twee gesprekken heeft gehad over het Gentse museumbeleid. Specifiek over het Designmuseum blijkt uit die gesprekken wel dat Vlaanderen niet echt vragende partij is voor de overname van het Designmuseum.

Het is dan ook belangrijk dit dossier onder de aandacht te houden.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.