Ook fietsherstellers en energiesnoeiers in de sociale economie

19 juni 2007
Het grannysitting-project waarmee schepen Mathias De Clercq het sociaal isolement bij ouderen wil doorbreken, start dit najaar. Vijftien langdurig werklozen krijgen een opleiding om bejaarden een aangename vrijetijdsbesteding te bezorgen.

'Achter mooie gevels schuilt veel eenzaamheid' Schepen Mathias De Clercq

Dieter Herregodts Het idee voor de oppasdienst voor bejaarden ontstond bij Mathias De Clercq tijdens zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. 'Daarin heb ik gemerkt dat er achter mooie gevels veel eenzaamheid schuilt. De postbode is voor oude mensen soms de enige met wie zij contact hebben.' De oplossing: schakel mensen in die de bejaarden gezelschap willen houden. 'Een kaartje leggen, een wandeling maken, kleine boodschappen doen of verhalen voorlezen. Het zijn maar een paar activiteiten waarmee je ouderen een heel mooie namiddag kan bezorgen.' Grannysitting is de werknaam van het project, maar de schepen is nog op zoek naar een meer geschikte naam. Vijftien langdurig werklozen volgen op dit ogenblik een opleiding om met bejaarden te leren omgaan. Zij werden op voorhand gescreend op hun sociale vaardigheden. In september of oktober kunnen ze effectief aan de slag. Hoeveel de bejaarden zullen betalen voor hun gezelschap staat nog niet vast. Voor gelijkaardige diensten liggen de kosten voor particulieren tussen 1 en 2euro per uur. De stad past het verschil met de werkelijke loonkost bij. 'Na een jaar zullen wij het project evalueren', zegt De Clercq.

Fietspunt

De oppasdienst voor bejaarden past in de plannen van de stad om duizend bijkomende jobs te crekren in de sociale economie. Tegen eind dit jaar komt er een actieplan om zoveel mogelijk langdurig werklozen, laaggeschoolden, mensen met een arbeidshandicap of allochtonen aan een job te helpen. Naast de grannysitting zijn er daarvoor nog twee concrete projecten opgestart. Aan het Sint-Pietersstation start in juli een fietspunt, waar treinreizigers fietsen kunnen huren en kleine herstellingen kunnen laten uitvoeren. Daarvoor zijn acht langdurig werklozen in dienst genomen. Het Rationeel Energiegebruik(REG)-bedrijf van de stad Gent zal ook zoveel mogelijk werknemers in de sociale economie tewerkstellen. Zij zullen onder meer bij particulieren thuis energieaudits uitvoeren en tips geven hoe mensen kunnen besparen op hun energiefactuur.

Bron: Het Nieuwsblad

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.