Renovatiesubsidies blijven behouden

29 januari 2007
In het vragenuurtje peilde VLD-gemeenteraadslid Stefaan Noreilde naar de intenties van nieuwe schepen Mathias De Clercq in verband met de verfraaiingssubsidies voor handels- en horecazaken.

Vraag:

Voor het verfraaien van handelspanden kende het Gentse stadsbestuur de afgelopen jaren gemiddeld 6.000 euro toe per dossier. Dat blijkt uit cijfers van het departement Werk en Economie van de stad Gent.

De subsidieregeling mist haar effect niet. Het percentage leegstand daalde van 11,6% in 2000 (741 op een totaal van 6.362 handelpanden) tot 8,3% in 2006 (596 op een totaal van 7.113 handelspanden).

Komt er een vervolg op dit project? Zoja, welk budget wordt hiervoor uitgetrokken en blijven de modaliteiten van het reglement ongewijzigd? Zoniet, wat zijn uw overwegingen?Antwoord:

Op uw vraag of er een vervolg komt op het subsidiereglement ter verfraaiing van handelspanden, kan ik u meedelen dat ik als schepen bevoegd voor Middenstand dit initiatief zeer genegen ben. Een eerste reglement is goedgekeurd in 2002. In 2005 is er een grondige aanpassing gebeurd, waarbij drie luiken zijn opgenomen: de renovatie van de gevel, het steken van een aparte toegang voor de private woning en het bewoonbaar maken van de bovenliggende verdiepingen. Sinds de in werking treding zijn 337 dossiers behandeld. In totaal werd sinds 2002 een bedrag van 2 miljoen euro uitgekeerd, wat neerkomt op een gemiddelde bijdrage van 6.000 euro per dossier. Dit is gemiddeld 10% ten opzichte van de totale private investeringen welke voor subsidie in aanmerking kwamen. Het reglement heeft duidelijk een positieve impact gehad op de aantrekkelijkheid, de uitstraling en de aantrekkingskracht van winkelgebieden. Zelf wijst u op het dalende percentage inzake leegstand. Daarnaast werden bijvoorbeeld ook 150 woonentiteiten boven winkels gecre?erd of gerenoveerd. Ik zal er dan ook alles aan doen om tijdens de komende begrotingsbesprekingen met mijn collega?s schepenen de nodige budgetten hiervoor te reserveren. Ondertussen wordt er ook ge?valueerd op welke aspecten het reglement nog kan bijgeschaafd worden. Idee?n hierbij zijn onder meer extra subsidi?ring voor maatregelen die genomen worden om de milieu- en geluidshinder te verminderen, maatregelen met betrekking tot inbraakbeveiliging en brandveiligheid.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.