Receptiewerking OCMW Gent, een unieke opstap voor kansarmen

28 augustus 2007
Receptiewerking OCMW Gent, een unieke opstap voor kansarmen De Receptiewerking van het OCMW Gent is een project waarin de deelnemers recepties en catering leren verzorgen voor sociale organisaties. Door de lage drempel en intensieve begeleiding kunnen sociaal zwakkeren er de nodige vaardigheden en attitudes aanleren om maaltijden en recepties tot in de puntjes te verzorgen. Hoe is dit project eigenlijk tot stand gekomen? OCMW voorzitter Geert Versnick: ?Kansarmen die in groepswerkingen van het OCMW actief waren, waren zelf op het idee gekomen om een project op te richten om recepties en catering te verzorgen. Het OCMW had hier wel oor naar en hield in 1991 de Receptiewerking boven de doopvont?. Niet alleen het werk op zich is belangrijk in de Receptiewerking, ook de ontwikkeling van het individu komt er sterk aan bod. De deelnemers werken steeds onder leiding van een ervaren instructeur en worden begeleid door een maatschappelijk werker die aan het project verbonden is. Zij krijgen tweewekelijks algemene vorming en wekelijks technische vorming en vrij koken. Daarnaast worden ze ook ondersteund door twee trajectbegeleiders van het OCMW om samen een traject op maat uit te stippelen, gericht op opleiding en tewerkstelling. Elke deelnemer werkt volgens zijn eigen mogelijkheden en op zijn eigen ritme en krijgt een vergoeding van 5 euro per 4 uur. Met een maximale groepsgrootte van 20 personen, krijgen alle deelnemers voldoende aandacht voor hun ontwikkeling. Geert Versnick: ?Door deze balans tussen opleiding en arbeid enerzijds en zorg voor het individu anderzijds ?n de intensieve begeleiding werd de Receptiewerking erkend als arbeidszorgproject door Provincie Oost-Vlaanderen?. Cursisten die uiteindelijk sterk genoeg in de schoenen leren staan, stromen door naar een reguliere opleiding of naar de arbeidsmarkt. Heel wat cursisten vinden een job of een gepaste opleiding in de Horeca. De jarenlange expertise die de Receptiewerking ondertussen heeft opgebouwd, stellen ze voortaan ook ten dienste van iedereen die moeilijkheden ervaart op de arbeidsmarkt en zich wil omscholen tot hulpkok via IKOOK.

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.