Subsidie renovatie Gentse handelspanden groot succes

31 augustus 2007
Subsidie renovatie Gentse handelspanden groot succes Het nieuwe subsidiereglement voor de verfraaiing, het betreedbaar en het bewoonbaar maken van handelshuizen is nog maar vier maanden van kracht maar kent al een groot succes.

Sinds de goedkeuring in de gemeenteraad van 24 april 2007, zijn al 21 dossiers goedgekeurd. Dit komt overeen met een maximaal uit te keren subsidie van in totaal 227.000 euro. Per dossier gaat dit gemiddeld om meer dan 10.000 euro. Naast de positieve impact op de aantrekkelijkheid en uitstraling van de handelspanden, zullen ook nog eens 16 woonentiteiten boven de winkels gerenoveerd worden.

In het voorjaar van 2007 werd het subsidiereglement ter verfraaiing van handelshuizen ge?valueerd en werd een nieuw reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van april. Met het nieuwe reglement kunnen de handelaars meer werken uitvoeren die voor subsidie in aanmerking komen. Dit gaat onder meer om dakwerken, hernieuwbouw, werken met betrekking tot brandveiligheid en diefstalpreventie. De belangrijkste aanpassing was evenwel dat de maximale subsidiebedragen voor bepaalde onderdelen van het reglement gevoelig werden aangepast. Voor onderdeel 1 van het reglement (verfraaiing van gevels) werd het maximumbedrag op 10.000 euro gebracht, terwijl dit voorheen maar 6.000 euro was. Het maximumbedrag voor onderdeel 3 (bewoonbaar maken van de wooneenheden gekoppeld aan de commerci?le delen in handelshuizen) steeg van 7.500 euro naar 12.000 euro. Daarbovenop werd de tussenkomst voor energiezuinig en duurzaam renoveren opgetrokken van 1.500 euro naar een maximumbedrag van 3.000 euro.

Sinds de invoering van het reglement zijn al 21 dossiers goedgekeurd voor een maximaal uit te keren subsidie van in totaal 227.000 euro. Dit komt overeen met een gemiddelde van ongeveer 10.800 euro per dossier.

In het najaar van 2007 zal er nog een publiciteitscampagne gevoerd worden om deze en andere steunmaatregelen nog meer bekend te maken.

Het reglement is geldig tot 31 oktober 2010 en is te raadplegen op de website www.eengoedezaak.be. Het kan ook afgehaald worden bij de Dienst Economie of telefonisch opgevraagd word.

Bevoegd

Mathias De Clercq
Botermarkt 1
9000 Gent
Tel. 09 266 54 00
E-mail: schepen.declercq@gent.be

Informatie

Dienst Economie
Sint-Niklaasstraat 27/401
Tel.: 09 266 84 00
E-mail: economie@gent.be

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.