Esthetische oplossing voor verkeersborden die autoverkeer van onder stadshal moeten weren

24 maart 2014

In oktober stelde ik al een vraag naar een oplossing om autoverkeer van onder de stadshal te weren. De tijdelijke verkeersborden die er toen stonden moesten de politie toelaten na te gaan of de extra borden een effect zouden hebben op het verkeer dat over de Poeljemarkt en het Emile Braunplein rijdt.

Welke oplossing er zou komen hing af van de resultaten en was toen nog niet bepaald.

Sindsdien werden de tijdelijke borden vervangen door vaste verkeersborden. Niet iedereen is even gelukkig met die ingreep die voor een lelijk zicht op de stadshal zorgt. In de krant liet u optekenen zelf niet gelukkig te zijn met de oplossing en u zou dan ook overleggen met Stedenbouw en de politie om naar een ‘esthetischere’ oplossing te zoeken.

  • Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden?
  • Zo ja, wat was het resultaat van het overleg?
  • Zo nee, wanneer zal dit gebeuren

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik was niet gelukkig met de plaatsing van de verkeersborden aan de Poeljemarkt. De stadshal sleept internationale prijzen en nominaties in de wacht, maar de plaatsing van de verbodsborden is een aanfluiting van die architecturale kwaliteit. Het probleem werd besproken met het Mobiliteitsbedrijf, de Politie, de Dienst Stedenbouw en de projectleider van het Kobra-project op 18 februari. De conclusie van dit overleg was dat het doorrijverbod best wordt verplaatst naar het Goudenleeuwplein. Concreet wil dat zeggen dat de verbodsborden worden verplaatst naar het Goudenleeuwplein en dus niet meer aan de stadshal zelf moeten staan.

Dat zou impliceren dat men wel nog vanuit Klein Turkije naar het Goudenleeuwplein en de Donkersteeg kan rijden, maar niet mag doorrijden onder de stadshal of over de Poeljemarkt. indien dit verbod niet wordt nageleefd, overwegen we om paaltjes te plaatsen tussen het Goudenleeuwplein en de stadshal. In de eerste fase willen we dit echter vermijden, omdat paaltjes ook een impact hebben op de esthetische kwaliteit van de omgeving van de stadshal.

Het plan is goedgekeurd door het Bureau Verkeerstechniek en wordt binnen enkele weken uitgevoerd. We evalueren gedurende 6 maanden de naleving van dit verbod en bekijken dan of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.