Motie tot het behoud van de rechtstreekse treinverbinding van Gent-Dampoort naar Brussel

24 maart 2014

In december 2014 lanceert NMBS een aangepast vervoersplan. Bedoeling is om de reizigers een optimale mobiliteit en verbeterde stiptheid aan te bieden. Tussen 24 februari en 27 maart houdt de NMBS een reeks roadshows om het vervoersplan toe te lichten. Het aangepaste vervoersplan zou gelden voor een periode van drie jaar.

Voor de Gentse regio is het Gentse voorstadsnet zeer belangrijk. Heel wat inwoners van Gent en de Oostrand pendelen dagelijks naar Brussel voor het werk.

In het aangepaste vervoersplan stelt de NMBS voor om de rechtstreekse piekuurtrein tussen Sint-Niklaas en Brussel, via Belsele, Sinaai, Lokeren, Beervelde, Gent-Dampoort, Gentbrugge, Merelbeke en Melle, te schrappen.

Het is de intentie van de NMBS om alle passagiers naar Gent-Sint-Pieters toe te leiden. Dat betekent voor vele reizigers een overstap en veel langere reistijd. Vooral pendelaars uit de oostelijke en zuidelijke rand van Gent en de buurgemeenten worden disproportioneel zwaar getroffen. In sommige gevallen wordt hun reistijd meer dan verdubbeld.


Gezien,

 • De goede bezettingsgraad van de piekuurtrein tussen Gent-Dampoort en Brussel,
 • De noodzaak van de uitbouw van een Gents voorstadsnet met frequentere en soepele treinverbindingen tussen de bestaande kleine stations rond Gent en Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort,
 • De vraag van treinreizigers naar een extra rechtstreekse verbinding tussen Gent-Dampoort en Brussel,
 • Elk alternatief via Gent-Sint-Pieters hoe dan ook tot tijds- en comfortverlies leidt, wat een overstap vergt die wegens mogelijke vertragingen onzeker is,
 • De zeer hoge bezettingsgraad van de ochtend- en avondspitstreinen tussen Gent-Sint-Pieters en Brussel,
 • Het statuut van Gent-Dampoort als hoofdstation,
 • De stadsontwikkelingsprojecten die in en rond Gent-Dampoort op til zijn (o.a. Oude Dokken), waardoor het bevolkingsaantal in de buurt en het aantal potentiële reizigers alleen maar zal toenemen,
 • De uitbouw en bijhorende investeringen door de stad en het Vlaams gewest in de Dampoort als openbaar vervoersknooppunt (tram- en busverbindingen),
 • De enorme groei van het aantal treinreizigers hand in hand moet gaan met een groei in het aanbod aan treinen,
 • De doelstellingen om het aantal wagens op onze wegen in te perken,
 • Het belang van de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de regio,
 • De vraag van het Gentse stadsbestuur, en de buurgemeenten, van 26 februari 2014 dat de beslissing van de NMBS om een rechtstreekse piekuurtrein vanuit Gent-Dampoort naar Brussel te schrappen te herbekijken,
 • In het ontwerp van vervoersplan 2014-2017, de NMBS voorziet in de afschaffing van de piekuurtrein Gent-Dampoort - Brussel, waardoor de de enige rechtstreekse, comfortabele verbinding tussen Gent-Dampoort en Brussel zou verdwijnen,
 • De Ministerraad van 21 februari expliciet stelde dat wijzigingen aan het vervoersplan nog kunnen bekeken worden na de voorstelling van de vervoersplannen aan de lokale besturen en de reizigers,
 • Artikel 10 van het Beheerscontract van de NMBS stipuleert dat het nieuwe vervoersplan overlegd moet worden met de regionale vervoersmaatschappijen en andere stakeholders en de vaststelling dat dit niet of in onvoldoende mate gebeurd is,
 • Het belang van de betrokkenheid van de reiziger en de reizigersorganisaties in de totstandkoming van het nieuwe vervoersplan,
 • Op voorstel van de sp.a-, Groen- en OpenVLD-fractie:

Artikel 1:

Vraagt, de gemeenteraad

 • De herziening van het vervoersplan 2014-2017 in functie van het behoud en de uitbreiding van de rechtstreekse piekuurverbindingen tussen Gent-Dampoort en Brussel,
 • Een snelle opstart van het overleg conform Artikel 10 van het Beheerscontract,
 • Dat de NMBS het belang van de reizigers voorop stelt en inspraak verleent aan reizigersorganisaties bij onderwerpen die een grote impact hebben op de reizigers.

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.