Kunstwerk Sint-Veerleplein

16 april 2014

Sinds 2011 licht de straatverlichting van het Sint-Veerleplein op telkens er een kind geboren wordt in een van de Gentse ziekenhuizen. Het kunstwerk 'Ai Nati Oggi' van Alberto Garutti (aangebracht in het kader van TRACK), zou naar verluidt echter al maanden niet meer werken.

Klopt deze informatie? Zo ja, hoelang staat de verlichting al op non-actief? Wat zijn de redenen hiervoor? Welke initiatieven zullen er worden genomen om hieraan te verhelpen?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Garutti

Begin 2011 is het kunstwerk Garutti in dienst genomen op het Veerleplein. Dit heeft gefunctioneerd tot 13/11/2012, toen is er een aanrijding gebeurd op één van de lantaarnpalen. Er is dan een bestek opgemaakt om de paal+ lantaarn te laten herstellen. Op 26/5/2013 is deze hersteld en werkte het kunstwerk terug zoals voordien.

Op 21/6/2013 werd opnieuw vastgesteld dat het kunstwerk niet meer functioneerde. Na onderzoek zijn er 2 problemen vast gesteld:

 1. De huidige elektrische kast is zo uitgevoerd dat iedereen die in het overdekt steegje staat de kast kan manipuleren. De hoofdschakelaar, de test-knop en werkingsmodus kunnen door iedereen bediend worden en staat zeer zichtbaar opgesteld. De kast zelf is in metaal en is voldoende vandalismebestendig. Het blauwe kastje van Belgacom is echter niet vandalismebestendig. (zo kan bijvoorbeeld de telefoniekabel makkelijk losgetrokken worden)
 2. De ondergrondse bekabeling is beschadigd. Einde vorig jaar werden bijkomende metingen van de kabels uitgevoerd en zijn diverse kabelbreuken en verliezen vastgesteld. De oorzaak van deze breuken is moeilijk vast te stellen, mogelijks door graafwerken op het plein?

Volgende oplossing wordt voorgesteld:

 1. We laten de kast in het overdekt steegje hangen. De schakelaars verdwijnen en worden IN de kast geplaatst. De kast wordt ook hoger opgehangen zodat niemand van op begane grond er aan kan (dit is praktisch bekeken en kan zo uitgevoerd worden). Het blauwe kastje van Belgacom wordt ook verhoogd en juist naast de grote kast opgehangen. Dit geeft garantie op bedrijfszekerheid.
 2. De bekabeling naar de verlichtingsarmaturen dient volledig vernieuwd te worden, maw het plein zal gedeeltelijk moeten worden open gegraven. Een eerste kosteninschatting hiervoor bedraagt 12.000€ (ex BTW) , naast de ongemakken ten gevolge van het uitvoeren van werken op het plein.

Om dit dossier rond te krijgen, alsook de goedkeuringen voor het openbreken van het plein rekenen we op minstens 3 maanden vooraleer de uitvoering kan starten. We menen dat de oplossingen hierboven het kunstwerk betrouwbaar zullen maken.


Griffioen

De griffioen is inderdaad verdwenen, voorlopig zonder spoor. We bekijken momenteel wat we kunnen doen om bijkomende diefstal en vandalisme te vermijden.

Er wordt voorzien in een restauratie van deze kiosk gedurende deze legislatuur, een precieze datum dient nog afgesproken te worden. Het restauratiedossier is reeds opgemaakt in opdracht van Dienst Bouwprojecten. Een inleidende bespreking met Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen is eerstdaags ingepland teneinde dit dossier formeel in te leiden. Bedoeling is voor de muziekkiosk beroep te doen op een restauratiepremie in het kader van de beschermde landschappen


Bijkomende vragen:

 1. Kunnen de kosten verhaald worden op aannemer die leidingen beschadigde
 2. Timing an Gentse Feesten
 3. Materniteiten, zijn zij op de hoogte van het defect?
 4. Quid crowdfuncing naar kunst toe? Bestaande facebookpagina?


Antwoorden op bijkomende vragen:

 1. Niet duidelijk wie verantwoordelijk is. Dit zal pas duidelijk worden na herstelling.
 2. Timing: na de Gentse Feesten
 3. Binnen de bevoegde diensten heeft de dialoog zich geconcentreerd op de oplossing van het technische probleem en heeft men niet de reflex gehad om met de materniteiten te communiceren.
 4. Zal worden bekeken door de dienst.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.