Organisatie van een aftelmoment op oudejaarsnacht

13 september 2007
De nieuwjaarsperiode komt stilletjes aan alweer in zicht. In deze periode gebeurt in Gent heel wat op toeristisch en feestelijk vlak. Ik denk daarbij aan de Kerstmarkt op het Sint-Baafsplein, de ijsschaatspiste op het Emile Braunplein, de VTM-Kerstparade en de traditionele Nieuwjaarsdrink begin januari.

Toch ervaren heel wat inwoners een gemis specifiek in de oudejaarsnacht. Vele Gentenaars duiken op oudejaarsavond de stad in, gaan er eten, drinken en feesten. Terwijl in andere steden op oudejaarsavond de mogelijkheid wordt voorzien om gezamenlijk naar het nieuwe jaar af te tellen, gebeurt dit niet in onze bruisende stad.

De organisatie van zo een aftelmoment zou ook een extra steuntje kunnen geven aan de horeca in onze Stad.

Het vernieuwde Sint-Pietersplein zou zich hier wellicht goed voor kunnen lenen.

  • Is het stadsbestuur bereid de organisatie van een gezamenlijke 'countdown naar nieuwjaar' te overwegen?
  • Indien ja, waar zou dit kunnen plaatsvinden en vanaf wanneer denkt men dit te kunnen organiseren?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord van schepen De Clercq:

Uw vraag om een aftelmoment op oudejaarsnacht te organiseren, is inderdaad een waardevolle suggestie, die ik als schepen van Middenstand zeker genegen ben. Dergelijk evenement zou immers in de vooravond van oudejaarsnacht veel extra volk kunnen trekken naar de Gentse binnenstad, welke uiteraard positief zal zijn voor de Gentse horeca. Het zal Gent ook aantrekkelijker maken voor toeristen om tijdens de eindjaarsperiode naar Gent af te zakken. Ook voor de Gentenaar zelf lijkt mij dit een leuk en sociaal initiatief.

Maar vooraleer hier bevestigend op te antwoorden, zullen eerst heel wat organisatorische en financi?le aspecten onderzocht moeten worden.

Vooreerst dienen de bestaande initiatieven verder ge?valueerd worden. Ik denk hierbij aan de kerstmarkt en de ijspiste. Voor dit jaar loopt alles alvast nog volgens traditie met de ijspiste op het Emile Braunplein en de kerstmarkt op het St.-Baafsplein. Maar met de werken in het vooruitzicht op het Emile Braunplein, zal moeten gekeken worden hoe hiermee wordt omgegaan. Ik zal daarom aan de diensten vragen om een visie uit te werken voor de verschillende centrumpleinen tijdens de eindejaarsperiode: op welk plein kunnen de verschillende initiatieven tijdens de eindejaarsperiode ingepast worden, hoe kan de link versterkt worden tussen de verschillende pleinen, enzovoort.

Een nieuw initiatief heeft uiteraard ook impact op de middelen, zowel financieel als naar personeel. Ik denk hierbij alleen al aan de veiligheidskorpsen die aanwezig zullen moeten zijn die avond in het kader van het afsteken van vuurwerk. Want een countdown zonder vuurwerk lijkt mij wat magertjes. En ook het vuurwerk zelf kost heel wat geld. De meerkosten zullen dan ook moeten afgewogen worden ten opzichte van de meerwaarde van dergelijk evenement.

Ik stel dan ook voor dat ik deze vraag de komende weken onderzoek naar haalbaarheid en dit dan laat bespreken in het college.

Het is daarom ook te vroeg om in te gaan op de locatie en het jaar wanneer zoiets voor het eerst zou worden georganiseerd in Gent. De locatie zal onder meer afhangen van de visie rond de centrumpleinen.

Als besluit wil ik dan ook meedelen dat ik dit initiatief heel genegen zou zijn, maar dat er eerst ??n en ander dient onderzocht te worden naar impact.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info