Beschermen aanplakborden verkiezingspropaganda

28 april 2014

Eind maart keurde het college de locaties goed voor het plaatsen van de officiële aanplakborden ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees, Federaal en Vlaams Parlement op 25 mei 2014.

Die borden worden momenteel lustig beplakt door kandidaten en partijen, en zoals de traditie het bijna voorschrijft zal men de affiches binnen de kortste keren gaan overplakken, bekladden of beschadigen. Dit is niet alleen vervelend voor de kandidaten, het zorgt ook voor een ontsiering van het straatbeeld en zwerfvuil in de buurt van de aanplakborden.

In andere steden, waaronder Antwerpen en Brussel, nam men daarom het initiatief om een gezamenlijk plakmoment te voorzien voor de kandidaten en partijen waarna men de borden zal gaan afschermen met een soort gaas om beschadigingen te voorkomen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Is de schepen, met het oog op volgende verkiezingen, bereid de mogelijkheden van een dergelijke werkwijze ook in Gent te onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het is inderdaad zo dat naar goede gewoonte onze stadsdiensten een paar weken geleden begonnen zijn met het zetten van een 70-tal aanplakborden. Die borden zijn intussen al volop beplakt met verkiezingsaffiches van verschillende kandidaten die op hun beurt vaak opnieuw overplakt worden.

Sommige plakploegen hebben dit overplakken inderdaad tot een soort sport verheven maar ik heb de indruk dat dit in Gent niet voor problemen zorgt. Dit zorgt amper voor overlast van zwerfvuil.

Het klopt dat sommige verkiezingsaffiches beklad worden, dat er snorretjes of een rode neus op getekend worden.

Ook mijn verkiezingsaffiches zijn in het verleden al bijgewerkt door plaatselijke kunstenaars en neen, dat is niet leuk.

Maar eerlijk gezegd vind ik dat dit ook wel een beetje past in de folklore van het verkiezingsgebeuren.

Net omdat er weinig problemen zijn in onze stad dek ik dat het on-Gents zou zijn om dit aan banden te leggen.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.