Aanpassing wegmarking Neuseplein

15 mei 2014

Recent werd de wegmarkering op het Neuseplein aangepast, concreet werd de arcering er versmald en werd er in beide richtingen een fietspad aangebracht. Dit zou de verkeersveiligheid voor de fietsers uiteraard ten goede moeten komen. Gebruikers signaleren me echter dat er zich sinds de aanpassing, vooral staduitwaarts, geregeld gevaarlijke taferelen voordoen.

Door het aanbrengen van het fietspad staduitwaarts is de voorsorteerstrook om rechtdoor te rijden, richting Wiedauwkaai, immers dermate naar links verschoven dat deze recht tegenover de voorsorteerstrook om links af te slaan vanuit de tegenovergestelde richting is komen te liggen. Bij gevolg rijden de auto’s elkaar daar nu frontaal tegemoet. Dit levert gevaarlijke situaties op voor zowel de auto’s als de fietsers, wanneer de auto’s plots gaan uitwijken.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Op basis waarvan werd beslist de wegmarkering op het Neuseplein in die zin aan te passen?
  • Hoe schat u het mogelijk risico op onveilige verkeerssituaties, die deze aanpassing met zich meebrengt, in?
  • Zal de nieuwe situatie geëvalueerd worden en zo ja, op welke termijn?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er was op dit kruispunt inderdaad een behoefte aan betere infrastructuur voor fietsers. Fietsers werden daar letterlijk weggedrukt door het autoverkeer. Door het aanbrengen van een fietspad, wordt de veiligheid voor fietsers gevoelig verhoogt. De politie heeft dit dossier uitgetekend.

Het is inderdaad zo dat de rijstrook voor het verkeer richting Wiedauwkaai daardoor meer naar links is komen te liggen en er verwarring kan ontstaan met het linksafslaand verkeer vanaf de Wiedauwkaai richting Muidelaan. Daarom wordt er contact opgenomen met AWV om te bekijken hoe met de nodige wegmarkeringen op het kruispunt zelf de kruising van het verkeer beter kan worden aangeduid.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.