Open Vld pleit voor defibrillatoren op publieke plaatsen

2 oktober 2007
Qpark, een privaat parkeerbedrijf, heeft onlangs in de nieuwe parkeergarage onder het Astridplein aan het station Antwerpen Centraal, een Autonome Externe Defibrillator (AED) ge?nstalleerd. Een AED is een toestel dat het leven kan redden van een persoon die getroffen wordt door een hartstilstand. E?n toestel kost ongeveer 1000 euro.

Sinds mei 2007 wordt het gebruik van AED?s in ons land bij KB geregeld en mag iedereen een dergelijk toestel bedienen.

Ik denk dat dit een goed initiatief is dat navolging verdient. Het is immers zo dat het toedienen van een elektrische shock bij een hartstilstand binnen de 3 tot 5 minuten moet gebeuren. In deze optiek kan zo?n toestel het verschil maken.

Overweegt het stadsbestuur de plaatsing van dergelijke toestellen die letterlijk van levensbelang kunnen zijn?

Zo ja, denk het stadsbestuur aan de door de stad beheerde parkeerplaatsen of nog andere publieke plaatsen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

AED-toestellen kunnen door niet-medisch geschoolde omstaanders gebruikt worden om slachtoffers van een plotselinge hartstilstand door middel van een elektrische schok te reanimeren in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

De wet van 12 juni 2006 (BS 21 september 2006) laat het gebruik van automatische externe defibrillator toe. De voorwaarden voor de plaatsing van een dergelijk apparaat worden bepaald door het KB van 21 april 2007 houdende veiligheid- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader ven een reanimatie.

De Gezondheidsdienst heeft hierover begin april contact opgenomen met het Rode Kruis-Vlaanderen. Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft nl, na een pilootproject in Schilde met drie toestellen, een stappenplan ontwikkeld (cfr website www.hartveilig.be)om integratie van de AED-toestellen in steden en gemeenten te vergemakkelijken en te ondersteunen. Het Rode Kruis begeleidt steden en gemeenten op basis van hun expertise bij o.m. de juiste keuze van toestellen (verhuur of aankoop), locaties, het uitbouwen van een AED-netwerk, vorming, opvolging, enz.

Voor grote steden plant het Rode Kruis midden oktober overleg met andere Europese steden die daar ervaring mee hebben. Op basis daarvan zal dan een overleggroep voor Gent opgestart worden om te kijken hoeveel toestellen wenselijk zijn, welke investeringen dit vergt en hoe we kunnen zorgen voor een effici?nte opvolging en bijsturing. Een degelijk toestel zou volgens het Rode Kruis momenteel 2 500 euro kosten. Daarbij dient ook een kast van ca. 275 euro voorzien te worden waarvoor het Rode Kruis momenteel samenwerkt met een sociaal tewerkstellingsproject. Verder dient ook ge?nvesteerd te worden in vorming, bekendmaking en opvolging.

Het initatief van Q-park gaat uit van het bedrijf zelf. Voor het Parkeerbedrijf zullen we dat zeker nader bekijken, maar hetzelfde geldt voor alle plaatsen waar veel mensen in onze stad samenkomen zoals evenementenzalen, sportinfrastructuur, winkelcentra, bedrijven,ed. We willen niet vooruitlopen op de conclusies van de overleggroep maar de parkings van de stad bieden zeker potenties voor de installatie van een AED.(Ondertussen heeft bv al de Vlerick Hogeschool al de intentie geuit om haar campussen hartveilig te maken. Ook Flexpo kijkt na hoe ze met hun Rode Kruisposten hartveilig kunnen worden.)

We moeten bedachtzaam omgaan met het plaatsen van toestellen om een optimale investering te krijgen in materialen (niet alle toestellen op de markt blijken even geschikt) en gelijktijdig de nodige aandacht te besteden aan training en opvolging.

Tom Balthazar
Schepen van Milieu en Sociale Zaken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info