Werkgroep voor heraanleg Drongenplein

8 oktober 2007
Het uitzicht en het gebruik van Drongenplein is in Drongen een thema dat vele inwoners beroert. In het wijkprogramma van Drongen vinden we daarom ook een afzonderlijk hoofdstukje over de "Aanpak van Drongenplein".

We kunnen er lezen:

Het verkeersleefbaarheidsplan Drongen stelt een volledige en kwaliteitsvolle herinrichting van de omgeving van het Drongenplein voor. Het Drongenplein is in 1997 beschermd als monument wegens zijn historische waarde.

Dat houdt in, dat niet alles mogelijk is. Parkeren kan gratis in Drongen. Veel buspendelaars zetten hun wagen dan ook op Drongenplein om daar op de bus te stappen richting stadscentrum. Daardoor staat Drongenplein meestal vol geparkeerd. Rond Drongenplein zijn enkele horecazaken, maar die hebben geen (of een miniem) terras. Als centrum van Drongen, namelijk tussen de Abdij en de Pontbrug, en als toegang tot de Leie, moet het Drongenplein, volgens de inwoners, het uithangbord van de deelgemeente zijn. Dat is nu niet het geval.

Op het debat met het College van burgemeester en schepenen uitten inwoners hun ongenoegen over het uitzicht van Drongenplein. Inwoners en handelaars vragen een heraanleg en een opwaardering van Drongenplein door het (gedeeltelijk) parkeervrij te maken, door er een plek voor terrassen te voorzien, enz. Een heraanleg kan het dorpscentrum aantrekkelijker maken.

Om de parkeerplaatsen op Drongenplein vrij te maken, stellen de inwoners een Park & Ride voor, rechtstreeks aangetakt op de N466 of Deinsesteenweg (verbinding Gent-Deinze). Op die manier moeten buspendelaars het centrum van Drongen niet meer in. Een ander voorstel van inwoners is het invoeren van een blauwe zone op en rond het Drongenplein.

Het antwoord van het stadsbestuur in het wijkprogramma:

Voor een volledige herinrichting van het Drongenplein wordt binnen de Stad een werkgroep opgericht. Die werkgroep zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het College van burgemeester en schepenen kan dan beslissen om het Drongenplein grondig aan te pakken. De Stad is ook op zoek naar een plaats om een Park & Ride te cre?ren. Daarbij is een rechtstreekse aantakking op de N466 of Deinsesteenweg niet gewenst, omdat zo?n verbinding te gevaarlijk is.

Daarom volgende vragen:

  • Wat is de stand van zaken van dit dossier?
  • Werd de werkgroep opgericht? Wie is binnen de werkgroep vertegenwoordigd?
  • Zijn er al resultaten van de besprekingen binnen de werkgroep? Welke zijn die?
  • Is er zicht op de timing van ??n en ander?

Sofie Bracke
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik wil niet vooruitlopen op de begrotingsbesprekingen en de meerjarenplanning welke uiteindelijk zal bepalen welke de investeringmogelijkheden zijn de komende jaren.

Maar het klopt mevrouw Bracke, ik neem mij voor om in de komende legislatuur ook in deelgemeenten belangrijke infrastructuurwerken uit te voeren. De heraanleg van centrumpleinen in de deelgemeenten maakt daar deel van uit. Het is bijna evident dat het Drongenplein daar bij hoort. Laat ons eerlijk wezen, vandaag is dit een vage parkeerruimte en die plek verdient een opwaardering.

Ik gaf ook reeds de opdracht de zogenaamde IKZ-procedure voor het Drongenplein op te starten (IKZ: Integrale Kwaliteitszorg). Dit houdt in dat in een eerste fase de verschillende stadsdiensten maar ook en vooral de beolking wordt geraadpleegd.

Daarna wordt door de dienst Stedenbouw een conceptontwerp opgemaakt op basis waarvan verdere besprekingen worden uitgevoerd. Eenmaal concensus wordt een technisch uitvoeringsplan opgemaakt waarna uitvoering volgt.

Een exacte timing kan ik nog niet geven, alles hangt af van de financi?le mogelijkheden die we hebben voor de komende jaren. In ieder geval staat Drongenplein met stip genoteerd!

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.