Aanduiding deelgemeente bij begin/einde bebouwde kom

19 januari 2015

In antwoord op mijn schriftelijke vraag (482/14) aan Schepen Watteeuw m.b.t. het vervangen van de oude borden die het begin en einde van de bebouwde kom aanduiden werd aangegeven dat voor 1 juni 2015, wanneer de overgangsregeling afloopt, nog een 180-tal borden dienen vervangen te worden.

Inwoners van de deelgemeenten, o.a. Zwijnaarde en Terdonk, zijn vragende partij om op de nieuwe borden ook de naam van de deelgemeenten te vermelden, zoals dat naar verluidt op bepaalde plaatsen het geval is (o.a. Drongen). Op die manier duiden we niet alleen het begin van de bebouwde kom en het grondgebied van Stad Gent aan, maar benadrukken we ook de identiteit van onze deelgemeenten.

Bent u, samen met Schepen Watteeuw, bereid bij het vervangen van de borden systematisch ook de naam van de deelgemeenten op te nemen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De borden F1 en F3 (witte borden met zwart opschrift) die het begin en het einde van de bebouwde kom aangeven, dienen inderdaad te worden vervangen. Het gaat om een 100-tal borden die het begin van de bebouwde kom aanduiden een 80-tal borden die het einde ervan markeren.

De vervanging staat gepland voor februari-maart 2015.

Op een aantal plaatsen wordt de deelgemeente in het groot vermeld. Het College vindt het een goed idee om deze logica door te trekken: dus daar waar de bebouwde kom start en stopt, zal de deelgemeente worden vermeld.

Maar dit kan enkel op plaatsen waar een bebouwde kom geïsoleerd is.

Indien je van Gent-Centrum doorrijdt naar een deelgemeente en je blijft in de bebouwde kom, is er geen enkele reden om de bebouwde kom opnieuw aan te geven en kan je dus ook geen bord zetten.

De F43-borden (gele borden met rode rand en zwart opschrift) moeten niet worden vervangen. Het is enkel wettelijk verplicht om deze borden aan de grenzen van de gemeente/stad te plaatsen al is het ook toegestaan ze aan deelgemeenten te plaatsen. Dit lijkt ons een overbodige kost. Zeker omdat je dan ook de vermelding “Gent” nog eens zal moeten aanbrengen wanneer je van een deelgemeente de zone 9000 binnenrijdt.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.