Verkeerslichtenregeling t.h.v. ArcelorMittal

16 januari 2015

Bestuurders signaleren dat de verkeerslichten John F. Kennedylaan t.h.v. ArcelorMittal altijd actief zijn. Ook kent het rode licht een lange duurttijd, hoewel er in veel gevallen geen enkele auto komt aangereden. Druk verkeer situeert er zich echter vooral rond de ploegenwissel.

Bent u bereid er op aan te dringen de optimalisatie van de verkeerslichten van het kruispunt te laten onderzoeken en desgevallend, bvb. via detectielussen, aan te passen aan de reële verkeerssituatie?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben de problematiek doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer. Het agentschap kijkt na of het hier over een defect gaat, maar wijst er ook op dat dit het normaal gedrag van de verkeerslichten is. Wanneer een voertuig aangereden komt van ArcelorMittal of wanneer een voertuig dat linksaf wil komende van Gent (die beweging is conflictvrij), dan worden beide fase volledig doorlopen. Dit werd beslist door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenspraak met verschillende partners.

Het agentschap zal echter het initiatief nemen om eventueel aanpassingen door te voeren ten voordele van de doorstroming.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.