KFCO Gent

26 januari 2015

Via sociale media vernamen we dat de KBVB op 19 januari ll. besliste om alle ploegen van KFCO Gent uit competitie te nemen wegens bondsschulden. Dit zou betekenen dat alle uitslagen (en punten) tegen die ploeg behaald vervallen.

Ook zou de competitie in 2de provinciale A en 2de reserven A verder gespeeld worden met 15 ploegen. Daags nadien doken er berichten op dat de KBVB de schorsing ongedaan zou gemaakt hebben.

Ik heb hierbij dan ook volgende vragen:

  • Werd de club effectief uit competitie genomen? Zo ja, wat was hiervoor de reden?
  • Kunt u bevestigen dat de schorsing inmiddels ook opnieuw ongedaan werd gemaakt?
  • Hoe moet het nu verder met de club en wat is de mogelijke impact op de terugbetaling van de renteloze lening van Stad Gent aan de club?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op 19 januari 2015 werd door de rechtscommissie van de KVBV inderdaad beslist om over te gaan tot administratieve schorsing van KFCO. Deze schorsing had tot gevolg dat voor KFCO elke sportieve activiteit in competitieverband werd opgeschort door KVBV.

Dit nieuws kwam als verrassing, gezien wij de laatste tijd enkele positieve signalen opvangen over de nieuwe werking van KFCO. Zoals u weet, is er sinds juni 2013 een nieuw bestuur die de club op de rails wil zetten en voortbouwen aan een gezond en sterk Olympia.

Het nieuwe project kreeg ook het vertrouwen van het Gentse stadsbestuur, dat op basis van een businessplan van het nieuwe KFCO en een overeenkomst met de club een renteloze lening heeft toegekend.

Het is u bekend dat KFCO Olypia niet in financiële topconditie was bij het aantreden van het nieuwe bestuur en dan druk ik mij nog zacht uit. Een deel van de lasten die de vereniging met zich meesleurde was een opgebouwde schuld van niet-uitbetaalde spelerslonen. De club sloot hierover een akkoord met een KVBV. Er werd een afbetalingsplan opgesteld en tot uitvoering gebracht. In schijven betaalt het nieuw bestuur van KFCO alle historische schulden af.

Tot op heden gebeurt deze betaling steeds zonder problemen en binnen de afgesproken termijnen. In januari 2015 is er blijkbaar iets fout gelopen bij het betalen van één schijf van de afbetaling. Dit leidde ertoe dat de rechtscommissie van de KVBV de club ook administratief schorste.

Blijkbaar is de betaling van de bewuste schijf omwille van een interne fout bij KFCO niet tijdig op de rekening van KVBV overgeschreven, maar werd 1 dag later het bedrag alsnog overgemaakt. De schorsing werd dan ook op 20 januari reeds ongedaan gemaakt door de KVBV. Hierdoor is Olympia sinds 21 januari terug speelgerechtigd en kunnen alle wedstrijden dit weekend doorgaan zoals gepland.

Als u mij vraagt naar consequenties van dit vooral op de terugbetaling van de renteloze lening van de stad Gent aan de club: gezien het niet om een structureel probleem gaat, maar een individuele fout, moeten we niet overreageren. Het belangrijkste is dat de fout spoedig kon worden hersteld.

Wel heb ik de Sportdienst gevraagd om de financiën van de club mee van dichtbij op te volgen. Daarnaast zal de pas aangeworven jeugdsportcoördinator die focust op de maatschappelijke rol van voetbalclubs, KFCO ondersteunen om hun werking te versterken en verder uit te bouwen.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.