Schoolstraat Sint-RafaŽlstraat

26 januari 2015

Hoewel er in de Sint-Rafaëlstraat een permanent doorgangsverbod voor bestuurders van toepassing is, in één richting met uitzondering van aangelanden en diensten, rijden er in praktijk heel wat auto's vooral rond schooltijd.

Ouders zijn dan ook vragende partij om van de Sint-Rafaëlstraat een schoolstraat te maken met een Kiss & Ride zone ter hoogte van Bredestraat.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Behoort het tot de mogelijkheden een schoolstraat in te voeren in de Sint-Rafaëlstraat, met Kiss & Ride? Zo ja, bent u bereid hiertoe opdracht te geven en wat is desgevallend de voorziene timing voor de invoering?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is fijn dat een school zelf nadenkt over mogelijke oplossingen voor de verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits.

Uiteraard kan onderzocht worden of deze straat in aanmerking komt voor het proefproject 'schoolstraat'. De school dient de vraag te stellen om een onderzoek in te stellen aan de scholenbegeleider van het Mobiliteitsbedrijf, Sabine Van Lancker. Zij zal dan contact opnemen met de directie om dit te bespreken.

Een 'schoolstraat' vraagt om een belangrijk engagement van de school zelf. Een 'schoolstraat' bij een lagere school is moeilijk te combineren met een K&R-zone omdat de ouders hun (kleine) kinderen begeleiden tot in de school. Het gaat dan eerder om een P&R-zone.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.