Woningbranden

23 januari 2015

In 2014 kwamen in België 69 mensen bij woningbranden om het leven. Dat bleek eerder deze maand uit cijfers van Tim Renders, zelf brandweerman en adviseur brandveiligheid, want de federale overheid blijkt al jaren geen statistieken meer bij te houden over woningbranden.
Ik heb hierbij volgende vragen:

  • Beschikt Brandweer Gent over statistieken i.v.m. de woningbranden in Gent?
  • Zo ja: kan een overzicht gegeven worden van het aantal woningbranden de afgelopen vijf jaar?
  • Kan een evolutie gegeven worden van het aantal gewonden en het aantal dodelijke slachtoffers over die periode?
  • Kan er een opdeling gegeven worden naar de oorzaak van de woningbranden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De Brandweer Gent registreet interventiegegevens zoals opgelegd door de FOD IBZ. Jaarlijks worden deze gegevens overgemaakt aan de FOD waar ze verwerkt worden door een applicatie om statistieken te genereren. Volgens de feedback van de FOD IBZ worden er wel degelijk statistieken bijgehouden.

In antwoord op uw vraag naar een overzicht van het aantal woningbranden de afgelopen vijf jaar, laat de korpsleiding van de Gentse Brandweer weten dat deze statistieken bij de FOD IBZ kunnen worden opgevraagd. Het registratieprogramma dat de afgelopen 5 jaar door Brandweer Gent werd gebruikt biedt geen gedetailleerdde "query"-functie. De software die sinds 1 januari 2015 in gebruik is biedt deze mogelijkheden wel.

Er kunnen wel algemene statistieken gegenereed worden maar hierbij stelt zich vooral het probleem om het begrip 'woningbrand' eenduidig uit de statistieken te halen: met andere woorden zowel een woning die volledig in vlammen opgaat als een lichte rookontwikkeling kunnen als woningbrand gemeld en geregistreerd worden. Het is onmogelijk om dit onderscheid op een automatische manier te gaan filteren omdat de categorieën die daarvoor nodige zijn - en voorzien worden door de FOD IBZ - ontbreken.

De Brandweer doet sinds 2013 huisbezoeken, waarbij er na een woningbrand een bezoek wordt gebracht aan de buurtbewoners om hen bewust te maken van mogelijk brandgevaar en brandgevaarlijk gedrag. Dit is afgelopen anderhalf jaar gebeurd bij een 90-tal ernstige woningbranden.

Op die manier werden tot nu tot al zo'n 1600 gezinnen bereikt met een brief (waarin het huisbezoek wordt aangekondigd en xaarin al heel wat tips staan om brand te voorkomen) en in bijna 700 gezinnen heeft de Brandweer effectief een woningcheck gedaan en een rookmelder opgehangen.

Op uw vraag of er een evolutie gegeven kan worden van het aantal gewonden en het aantal dodelijke slachtoffers over die periode, meldt de brandweerleiding dat deze gegevens ingevuld worden in het interventieverslag en vermoedelijk door de FOD IBZ worden verwerkt. Het gebeurt dat slachtoffers na het indicent overlijden en deze worden niet in de statistieken weergegeven.

Met de huisbezoeken na brand voert de Brandweer actieve promotie voor rookmelders. Met een rookmelder in huis, verdubbelt de overlevingskans van de bewoners. Het aantal branden zal er niet door verminderen, maar het aantal slachtoffers wel.

Er kan geen opdeling gegeven worden naar de oorzaak van de woningbranden want op het moment van de interventie is het vaak niet duidelijk hoe een woningbrand ontstaan is. Daarvoor wordt doorgaans een expert aangesteld. Het resultaat van de expertise wordt niet aan de Brandweer meegedeeld. Brandweer Gent registreet steeds een 'vermeodelijke' brandoorzaak maar in vele gevallen is die onbekend.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.