Doorsteek voor fietsers en voetgangers Vlaamse Hefboomweg

23 januari 2015

In 2013 stelde ik een schriftelijke vraag over de slechte staat van de doorsteek voor fietsers en voetgangers in het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg. Het leek toen aangewezen om fatsoeneringswerken uit te voeren met eigen personeel van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Bewoners melden me echter dat de uitgevoerde herstellingen ontoereikend waren en tot een niet bevredigend resultaat leidde. De doorsteek zou er nog steeds in lamentabele staat bij liggen.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Wat hielden de uitgevoerde fatsoeneringswerken in?
  • Wat is de boordeling van de huidige staat van de weg?
  • Welke maatregelen zullen genomen worden om de kwaliteit van de weg te verbeteren en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag in 2013 heeft personeel van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen destijds fatsoeneringswerken uitgevoerd, zodat de toplaag van de doorsteek opnieuw in goede staat was. Het blijft evenwel een doorsteek in een halfverharding (cementgebonden dolomiet) waardoor er na enige tijd opnieuw tekenen van gebruik kunnen optreden. Net zoals in 2013 blijven wij van mening dat deze doorsteek niet volledig vernieuwd moet worden. De dienst zal hier wel blijvend curatief onderhoud op uitvoeren en bewoners mogen steeds via Gentinfo specifieke problemen melden. Ondertussen werd één van de aangelanden ook aangemaand om zijn haag te snoeien zodat de breedte van het pad bewaard blijft en niet al te zeer versmalt.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.