Lokale politiecommissariaten

10 februari 2015

Vanuit verschillende deelgemeenten, o.a. Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, ontving ik de vraag van verontruste burgers waarom het lokale politiecommissariaat zal gesloten worden en waarom de bewoners daarvan niet op de hoogte worden gebracht.

Voor zover ik me goed herinner en begrepen heb was het de intentie van zowel de politie als de stadsdiensten om de lokale dienstverlening in de deelgemeenten te behouden, eventueel op een andere locatie omwille de optimalisatie van ruimtegebruik. Vermoedelijk is er dus sprake van een misverstand of onduidelijke communicatie hieromtrent.

 • Kunt u bevestigen dat de lokale commissariaten behouden zullen blijven?
 • Zo ja, kan hier in de communicatie extra aandacht aan besteed worden om misverstanden te voorkomen?
 • Zo nee, welke commissariaten zullen gesloten worden en op basis waarvan werd deze keuze gemaakt en wat is hiervoor de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de deelgemeenten Zwijnaarde en Sint-Denijs blijft de Politie de lokale dienstverlening garanderen door het omvormen van de commissariaten tot een Politiepunt. In dergelijk Politiepunt kan de bevolking 2 halve dagen in de week terecht aan de balie (afstemming op openingsuren loket bevolking).Op andere tijdstippen kan de burger een afspraak met de buurtinspecteur maken voor een gesprek in het Politiepunt.

De locatie van een Politiepunt is telkens op een site waar andere stedelijke dienstverlening gehuisvest is, en in de nabijheid van de loketten van de Dienst Bevolking. Een burger die contact zoekt met zijn buurtinspecteur heeft immers vaak ook dienstverlening van de Dienst Bevolking nodig (vb. diefstal of verlies identiteitspapieren, aanvraag woonstvaststelling,…) en/of van andere stadsdiensten.

Met de oprichting van een Politiepunt organiseert de Wijkpolitie haar dienstverlening eigentijds.

Het aantal buurtinspecteurs momenteel beschikbaar voor de Gentenaar voor deze deelgebieden met een Politiepunt blijft status-quo en hun takenpakket blijft hetzelfde. Door te werken met een Politiepunt zijn zij minder vastgekluisterd aan de balie. Zij krijgen hierdoor meer tijd om proactief in de buurt aanwezig te zijn.

Het Politiecommissariaat Zwijnaarde is gevestigd Zandvoordestraat 4.Deze locatie is een verouderde eengezinswoning, het pand is voor de helft onderbenut, uitgeleefd en aan renovatie toe.

Concreet :

 • Een tijdelijke verhuis naar het “oud gemeentehuis” (Dorpsstraat 1), waar het 1e Politiepunt van de Politiezone in praktijk wordt gebracht, is voorzien in maart 2015. Het gebouw Zandvoordestraat 4 wordt leeggemaakt en te koop gezet.
 • Op langere termijn wordt het Politiepunt voorzien in de nieuwbouw aan de Hutsepotstraat. Op deze site heeft de burger haar lokale dienstverlening op 1 locatie (o.a. loket bevolking, sociaal info punt, politie). Gesprekken over de concrete uitwerking zijn al gestart.

Het Politiecommissariaat Sint-Denijs-Westrem is gevestigd Gemeenteplein 2. Het is de bedoeling om ook hier een Politiepunt op te richten. Dit project staat op de agenda van de werkgroep MACROSCAN Sint-Denijs-Westrem van 24 november 2015. De locatie is nog niet gekend, maar de realisatie is voorzien in het voorjaar 2016.

Vooraleer deze wijzigingen effectief ingaan, zal LPZ Gent hierover uitgebreid communiceren:

Zijn o.a. voorzien:

 • persbericht Politie;
 • aanpassingen op de website www.politiegent.be;
 • publicatie Stadsmagazine editie april: artikel over het nieuwe 1e Politiepunt Zwijnaarde;
 • publicatie in de Streekkrant/Rubriek Stadsinfo eind maart: informatie over sluiting Sint-Kruis-Winkel en Muide-Meulestede, met verwijzing naar het dichtstbijzijnde commissariaat en de contactgegevens voor de buurtinspecteurs.

Eén van de belangrijkste zorgen is dat de dienstverlening afgestemd is aan de noden van de bevolking, en dat wij de dienstverlening eigentijds en kwalitatief invullen.

De burger moet weten op welke Politie hij beroep kan doen als hij ze nodig heeft (o.a. noodhulp, recherche,…). De buurtinspecteurs zijn uw meest nabije Politie en zijn de “ogen en oren” op straat, in de buurt, in het gemeenschapsleven. Daarvoor moeten zij maximaal in de buurt aanwezig zijn (en niet zitten wachten aan loketten waar het bezoekersaantal het niet kan verantwoorden om dagelijks het loket te houden).

In totaal zijn er op het grondgebied van Gent momenteel 13 commissariaten (= 6 hoofdcommissariaten en 7 antennes), elk met een eigen baliewerking. Daarnaast is er de permanente onthaalbalie, Antonius Triestlaan 12, 7/7 en 24/24 geopend.

De 2 kleinste antennes, Muide-Meulestede en Sint-Kruis-Winkel, worden gesloten.

De antenne Meulestede (bijpost van hoofdcommissariaat Wondelgem) is open van maandag tot vrijdag tussen 8u en 13u en op woensdag een volledige dag (8u-13u – 14u-18u30). Er zijn dagelijks 0 tot 3 bezoekers.

De antenne Sint-Kruis-Winkel (bijpost van hoofdcommissariaat Sint-Amandsberg heeft geen bezoekers tijdens de openingsuren. (donderdagvoormiddag van 8u tot 13u).

In Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem wordt de werking georganiseerd door het oprichten van een Politiepunt.

Antenne Zwijnaarde (bijpost van hoofdcommissariaat Nieuw-Gent) heeft 0 tot 4 bezoekers op de halve dagen (1,4 gemiddeld tussen 8u-13u). Op woensdag volledige openingsdag (8u-13u - 14u-18u30) 5 à 6 bezoekers.

Commissariaat Sint-Denijs-Westrem heeft dagelijks 2 à 3 bezoekers.

Met deze minimale infrastructurele ingrepen zullen er anno 2016 zijn:

 • 6 hoofdcommissariaten (Gent Centrum, Gent-West, Wondelgem, Nieuw Gent, Sint-Amandsberg, Gentbrugge);
 • 3 antennes (nieuwbouw antenne Drongen, heropening vernieuwde antenne Ledeberg - voorzien begin 2016, sterk verouderde antenne Oostakker en kanaaldorpen nog te bespreken binnen macroscan);
 • 2 politiepunten (Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem).

Voor deze beslissing werden volgende parameters in rekening genomen:

 • aantal bezoekers aan het loket;
 • afstand tot het hoofdcommissariaat;
 • aantal inwoners op de omschrijving;
 • terugkerende kosten en kwaliteit van de huisvesting en balie.

Dit naast de volgende overwegingen: socio-economische realiteit, de kosten-baten om een volledig operationeel commissariaat te organiseren, organisatorische overwegingen en de besprekingen in de werkgroep MACROSCAN en LEO.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.