Ziekteverzuim Politiezone Gent

23 januari 2015

Politieagenten hebben geen alledaagse job en worden soms geconfronteerd met zowel fysieke letsels als stress. Het ziekteverzuim bij de verschillende politiediensten heeft over een periode van vier jaar een lichte stijging laten optekenen.

Uit cijfers van de minister van binnenlandse zaken blijkt bij de politiediensten in 2014 een ziekteverzuim van ruim 7% te zijn opgetekend. Het grootste ziekteverzuim (7,22%) werd het voorbije jaar opgetekend bij de lokale korpsen.

Concreet heb ik hierbij volgende vragen:

  • Wat is het ziekteverzuim binnen Politiezone Gent?
  • Hoeveel werkdagen duurt ziekteverzuim gemiddeld?
  • In hoeveel gevallen komt het ziekteverzuim voort uit werk gerelateerde activiteiten of incidenten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De Politiediensten maken voor de berekening van het ziekteverzuim sinds 2006 gebruik van een methode die ontwikkeld werd door het consultancybureau SD WORX. Deze methode van SD WORX past in het raam van het actieplan van een federale werkgroep rond het thema absenteïsme met vertegenwoordigers van de Federale en de Lokale Politie. Door het gebruik van deze methodiek is het mogelijk om cijfers te vergelijken.

Het ziekteverzuim wordt berekend door alle dagen afwezigheid bevestigd door een medisch attest te delen door het aantal voorziene werkdagen. In de dagen afwezigheid worden de dagen ten gevolge van arbeidsongevallen, zwangerschap, bevalling en baaldagen niet meegerekend.

Op basis van deze berekening bedraagt het ziekteverzuim binnen de Politiezone Gent 7,14% (bron: Medische Dienst van de Federale Politie).

Gemiddeld duurt het aantal werkdagen ziekteverzuim 18,5 dagen.

De Politiezone beschikt niet over cijfers m.b.t. ziekteverzuim dat een gevolg is van psychosociale belasting zoals stress die gerelateerd is aan het werk. Dit is trouwens ook niet objectiveerbaar.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.