Skatepark Tondelier moet verdwijnen

9 februari 2015

Omwille van de ontwikkelingen op de site Tondelier, zal het overdekte skatepark daar moeten verdwijnen. Helaas, want de vraag naar skate-infrastructuur in Gent is groot. Toen beslist werd de voormalige locatie van boksclub Golden Gloves tijdelijk herin te richten als skatepark, was de Gentse skatescene al jaren vragende partij voor een indoorskatepark in onze stad.

Een hele reeks steden, waaronder Antwerpen, Kortrijk en Hasselt doen ook al jaren inspanningen en dit met succes. Deze steden hebben schitterende skateparken, in Antwerpen zelfs in het stadspark.

  • Wordt er naar een alternatief gezocht voor het overdekte skatepark Tondelier dat verdwijnt door de ontwikkeling daar?
  • Is er een voortgang in het dossier van het openlucht skatepark (concrete park), hetzij op de Blaarmeersen, hetzij in één van de parken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals u terecht stelt, is er al vrij lang een vraag naar een volwaardig skatepark (2 à 3000 m²) in Gent. Een geschikte locatie vinden bleek echter niet evident. Rekening houden met de gekende randfactoren (grote oppervlakte, lawaai, sociale controle, bereikbaarheid…) bleek de site van de Blaarmeersen hiervoor het meest geschikt. Bijgevolg werd deze opdracht meegenomen bij de opmaak van het masterplan voor het sport- en recreatiepark Blaarmeersen. In dat masterplan (gefinaliseerd eind 2012 – akteneming College) werd het skatepark ingepland tussen de Topsporthal en het Huis van de Sport.

Momenteel wordt binnen de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening gewerkt aan de opmaak van een ontwerpschets voor deze inplanting, rekening houdend met de impact op de toegankelijkheid van de Blaarmeersen (afschaffen van de centrale ingang - beide huidige uitgangen daarna ook als ingang gebruiken), het Huis van de Sport, de Topsporthal, De Lijn e.a.

Een eerste, interne bespreking van dit ontwerp is gepland op 12 februari 2015. Aansluitend zal verder overlegd worden met alle betrokken instanties en diensten en uiteraard ook met de skaters zelf. We hopen op die manier te komen tot een ontwerp dat door iedereen kan gedragen worden. Dit voorstel zal dan aan het College worden voorgelegd. Het dossier is uiteraard nog niet “rijp” genoeg om nu al een concrete timing voorop te stellen, maar het is absoluut de bedoeling hiermee door te gaan en te komen tot een realisatie binnen deze legislatuur.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.