Afvaltoerisme: Probleem in Gent

2 oktober 2007
Begin dit jaar werd het fenomeen afvaltoerisme onder onze aandacht gebracht: Gentse containerparken worden ook door mensen van buiten Gent bezocht, waardoor de aangebrachte hoeveelheid van sommige afvalsoorten op enkele jaren tijd fors is gestegen.

Dit kost de Stad Gent en dus de belastingbetaler ongetwijfeld veel geld. Het huidige systeem zou grondig worden ge?valueerd en zou zonodig worden bijgestuurd.

  • Zijn er cijfers bekend over de extra kosten die het afvaltoerisme in Gent teweegbrengt?
  • Is de situatie op de containerparken nog erger geworden ten opzichte van begin dit jaar?

Verder peilde ik bij de bevoegde schepen naar de stand van zaken omtrent het gebruik van de elektronische identiteitskaart in Gent. In het kader hiervan vroeg ik mij af of de registratie van de bezoekers van een containerpark aan de hand van hun elektronische identiteitskaart op termijn een element van oplossing zou kunnen zijn in de strijd tegen het afvaltoerisme. Gentenaars aan de hand van hun elektronische identiteitskaart toegang verschaffen tot het containerpark is een mogelijke eID-toepassing die ook wordt gesuggereerd de eID-website van de federale overheid. Heeft het stadsbestuur de haalbaarheid van deze piste onderzocht?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Allereerst een overzicht van de tonnages ingezameld afval op de Gentse containerparken de laatste jaren:

200140741
200243446
200343954
200441450
200550439
200653623

Voor 2007 ramen we de ingezamelde hoeveelheid op 56.400 ton, of een toename met 5,2 % ten opzichte van 2006 en van 38,4 pct. ten opzichte van 2001.

Het is uiteraard zeer moeilijk uit te maken hoeveel afval afkomstig is van 'afvaltoeristen' of andere misbruiken. Uit de dagelijkse ervaringen leren we echter dat het om een veel voorkomende praktijk gaat. Regelmatig worden misbruiken vastgesteld door de containerparkwachters of afvalconsulenten. Bij herhaling kan de kaart van de betrokkenen door de IVAGO-directie geblokkeerd worden.

De elektronische identiteitskaart kan zeker een aantal problemen oplossen, maar ook niet alle misbruiken uitschakelen. Onvermijdelijk zal voor het onderscheid tussen particulier afval en bedrijfsafval nog steeds een badge-systeem gehanteerd moeten worden.

Momenteel werkt het management van IVAGO aan voorstellen voor de beleidsnota 2008-2013, waarbij meerdere modellen voor de beperking van het aantal aangeboden tonnages in overweging zullen genomen worden en naderhand voorgelegd aan de raad van bestuur van Ivago en de gemeenteraden van Gent en Destelbergen. De elektronische identiteitskaart kan daarbij een rol spelen. Het zal in elk geval nodig zijn om beperkende maatregelen te nemen, vermits de huidige aangroei niet langer aanvaardbaar is.

Tom Balthazar
Schepen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info