Verkeersbordendatabank

12 februari 2015

Uit cijfers die eind vorig jaar werden gepubliceerd blijkt amper de helft van de Vlaamse gemeenten hun gegevens in de verkeersbordendatabank actueel te houden. Die databank moet de bestaande wirwar aan verkeersborden in kaart brengen en een efficiënter gebruik van verkeersborden mogelijk maken, maar is ook cruciaal voor de eventuele verdere invoering van ISA-systemen.

Eerder deze maand raakte bekend dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts overweegt gemeenten te dwingen hun gegevens in de Vlaamse verkeersbordendatabank te actualiseren.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Actualiseert Gent haar informatie m.b.t. verkeersborden in de verkeersbordendatabank?
  • Zo ja, wie is staat hier voor in en met welke frequentie?
  • Zo nee, welke maatregelen zullen genomen worden om dit in de toekomst correct te doen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op uw vraag is ja. Het actualiseren en up-to-date houden van de verkeersbordendatabank voor verkeersborden op wegen in het beheer van de Stad Gent is een taak van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Dit gebeurt op zeer regelmatige basis.

De Stad heeft een actuele databank van de verkeersborden op de wegenis in beheer, maar kan deze database vandaag niet actualiseren met de Vlaamse verkeersbordendatabank omwille van een softwareprobleem. De Vlaamse tool om dit te doen is absoluut niet efficiënt. Het downloaden gaat véél te traag. De Vlaamse overheid liet weten naar een oplossing te zoeken voor het probleem (dat zich ondertussen al twee jaar stelt).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.