Tegenvallende APB-doorstortingen

10 februari 2015

Eind januari trok de VVSG aan de alarmbel: de doorstorting van de aanvullende personenbelasting naar de gemeenten blijft problemen opleveren. De inkohieringen voor december voor alle Vlaamse gemeenten samen stokten op 26,1 miljoen euro. Na de tegenvallende inkohieringen in de eerste maanden voor het aanslagjaar 2014 worden de steden en gemeenten alweer geconfronteerd met bokkensprongen in de doorstortingen.

Ook de doorstortingen van de APB in maart zullen vermoedelijk aan de lage kant zijn, wat uiteraard het thesauriebeheer niet ten goede zal komen. De steden en gemeenten zullen dan ook nog langer moeten wachten op de doorstorting van gelden die de federale overheid al in 2013 inde.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe is de situatie momenteel voor Stad Gent?
  • In welke mate hebben de tegenvallende doorstortingen een impact op het thesauriebeheer van de stad?
  • Worden er maatregelen nodig geacht om de tegenvallende doorstortingen te compenseren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het antwoord op deze mondelinge vraag in de commissie Haven, Economie en Financiën van 10/02/2015 is te beluisteren op http://gent.raadsinformatie.be

 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.